Må kutte 20 millioner i 2015

BUDSJETTFORSLAG 2015: Bydelsdirektør Per Morstad (til venstre) overleverer neste års budsjettforslag til leder for bydelsutvalget, Arve Edvardsen.

BUDSJETTFORSLAG 2015: Bydelsdirektør Per Morstad (til venstre) overleverer neste års budsjettforslag til leder for bydelsutvalget, Arve Edvardsen. Foto: Foto: Kristin Trosvik

Bydel Nordstrand må kutte i tjenester tilsvarende 20 millioner neste år. – Dette skal vi klare, sier en optimistisk BU-leder, Arve Edvardsen (H).

LEGGES NED: Det foreslås å legge Rødstua (bildet) og Sæter barnehager inn i nye Pynten barnehage på Bergkrystallen.

NORDSTRAND BYDEL: 1. desember presenterte bydelsdirektør Per Morstad sitt forslag til budsjett for 2015. Bydelsutvalget (BU) skal behandle forslaget. Endelig budsjett vedtas av BU den 18. desember.

Bydel Nordstrand står overfor et vesentlig rammekutt. Bydelen får en varig reduksjon på 56 millioner kroner i 2015 med ny finansieringsmodell.

Dette er en av de større reduksjonene noen bydel er blitt utsatt for. Morstad understreker at denne modellen ennå ikke er vedtatt.

Bydel Nordstrand er likevel godt rustet for utfordringen grunnet god økonomisk styring de siste årene. Prognoser viser at bydelen vil gå ut av 2014 med et overskudd på 70 millioner.

LES OGSÅ: Nye Sæter-boliger selges unna

Kutt i flere år fremover

I budsjettforslaget for 2015 kuttes det i tjenester tilsvarende 20 millioner kroner. Det vil være behov for nye kutt på cirka 23 millioner kroner hvert år til og med 2018.

Budsjettrammen for 2015 er 1,4 milliarder kroner. Brutto budsjettutgifter er 1,8 milliarder og man regner med inntekter på vel 400 millioner.

Bydelsdirektøren forteller at de har prøvd å kutte på en mest mulig skånsom måte for brukerne.

– Men det er klart, når man skal kutte 20 millioner så vil det ha noen konsekvenser, sier Morstad. I stor grad spares det ved å holde vakante stillinger ledige.

Eldresektoren rammes hardest

– Hvilke av kuttene er det som svir mest?

– Det er eldresektoren jeg er mest bekymret for, sier bydelsdirektøren.

Det er også her de største kuttene kommer, totalt 7,75 millioner skal tas fra bestillerenheten.

Det kuttes 3,8 millioner i kjøp av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det innebærer at det ikke er rom for nye brukere av disse tjenestene.

To millioner kuttes i TT-området, 1,2 millioner i kjøp av hjemmesykepleie og 3,8 millioner i kjøp av praktisk bistand. Dette er kutt forbundet med høy risiko da det er umulig å forutsi hvor mange brukere som kommer.

Antall dagsenterplasser reduseres med fem plasser, noe som tilsvarer et kutt på 330.000 kroner. Dette kuttet vil ramme 10-15 brukere da én plass ofte deles av tre personer.

LES OGSÅ: Rydder opp ved overfylt returpunkt

Barnehager legges ned

Tre millioner skal kuttes i barnehagesektoren. 850.000 kroner kuttes ved at ekstra styrerressurser tas bort i barnehager med 6-8 avdelinger fra 1.1.2015.

Det vil også bli tynt med barnehager i Sæter-området: Rødstua og Sæter barnehager legges inn i nye Pynten barnehage på Bergkrystallen. Dette sparer en styrerstilling.

En halv styrerstilling fjernes fra Sportsplassen barnehage som legges under Frierveien barnehage fra 1.1.2015.

LES OGSÅ:

En runde til for Solveien-stenging

Snart slutt på gratis lokalavis

Krever handling før liv går tapt

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.