Gå til sidens hovedinnhold

Må legge ut for staten

Sosialtjenesten i bydelene må betale brukerne med penger «fra egen lomme» fordi Nav Staten er trege. Alt skal tilbake- betales bydelene, sier sosialbyråden

Oslo: At den kommunale Sosialtjenesten må forskuttere penger til fortvilte arbeid/trygd-søkere, på grunn av for treg saksbehandling i den statlige Nav-delen, er en problemstilling vi nå skal til bunns i. Jeg har vært i kontakt med bydeler som forsterker inntrykket av at dette koster Sosialtjenesten for mye, og vi er nå i gang med å hente inn tallfakta for å belyse problemstillingens omfang, sier helsebyråd Jøran Kallmyr (Frp).

I følge TV2 må folk vente opptil tre mnd. på dagpenger/trygd.

Alle utlegg må tilbakebetales kommune-Nav. Noe annet er uakseptabelt. En annen problemstilling er jo hvorvidt bydelene har budsjett nok til å forskuttere store beløp på vegne av Staten, sier Kallmyr. Han er oppgitt over at Nav arbeid/trygd nedbemanner i Oslo.

Midt oppe i en finanskrise hvor man blant annet forventer en stor økning i arbeidsledigheten så vil i hvert fall ikke nedbemanning føre til at behandlingstiden for Nav arbeid/trygd går ned. Noe som igjen vil belaste Sosialtjeneste-budsjettet ytterligere, sier byråden.

Ifølge Nav-sjef Gro Tynning (arbeid/trygd) i Nordre Aker, må Nav nedbemanne også i bydelen. Saksbehandlingstiden er på enkelte områder lenger enn normert.

Nordre Aker Budstikke har foreløpig ikke lykkes i å få detaljer om refusjonspraksisen mellom Nav Stat og til Nav kommune fra Sosialtjenesten i Nordre Aker, eller om pengene blir tilbakebetalt med renter.

Ifølge bydelsdirektøren i Nordre Aker har bydelen tatt opp problemet med Nav sentralt.

Det forenkler ikke arbeidet for Sosialtjenesten at den må kreve tilbake pengene den har forskuttert til brukeren, i påvente av at søknaden til Nav arbeid/trygd blir behandlet, direkte fra brukeren. Da hadde det vært enklere, både for Sosialtjenesten og sikkert for brukeren selv, om forskuddet kunne blitt gjort opp direkte mellom Nav arbeid/trygd og Sosialtjenesten. Denne problemstillingen har vi også fremmet overfor Nav sentralt, og vi håper at det skal bli en bedre samordning for dette i fremtiden, sier Mona Taasen.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto