*Nettavisen* Nyheter.

Mæle tviler på journalistens habilitet

TVILER: Ola Mæle, her i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, sår tvil om journalists habilitet.

Sakene om Ola Mæles utbyggingsplaner i Måltrostveien i akersposten.no har fått Ola Mæle til å stille spørsmål om journalistens habilitet i forhold til politisk tilhørlighet og relasjoner til protesterende naboer. Etter at Akersposten har bedt om et personlig intervjumøte med Ola Mæle, skriver Mæle følgende til journalisten per e-post, som blir gjengitt i sin helhet etter Mæles eget ønske:

«Vidar Bakken
Jeg må si at jeg har opplevet din fremstilling av denne saken så til de grader subjektiv og ensidig,at jeg vanskelig kan se at det skulle være noen muligheter for større grad av objektivitet og en mer balansert fremstilling av fakta fra din side gjennom et slikt møte.
Jeg legger merke til at du i din fremstilling dagens oppslag i Akersposten.no helt utelater Høyre’s representant Lars Asbjørn Hanssen’s relativt lange og grundige redegjørelse i BU-møtet for habilitetsspørsmålet som direkte svar på Bjøro’s spørsmål om dette. For meg blir slik journalistikk i beste fall lettvint og omtrentlig, i verste fall uredelig og bare trist for journalistikken.
Din forkjærlighet for Golden’s versjon av denne saken og den omfattende pressedekning du har gitt denne får en til å undres om du selv er helt habil i denne sammenheng – ut fra politisk ståsted eller relasjonsmessig forøvrig ?
Du må gjerne trykke dette.
Med hilsen
Ola Mæle»

Sakene det dreier seg om kan du lese her:

Ny strid rundt Mælevillaen

– Hva kan vi gjøre?

Journalist Vidar Bakken velger å svare på denne måten:

«Journalisten har hele veien forholdt seg til de personer som er blitt opplyst å ha uttalerett i denne saken og gjengitt disse korrekt.

Det var en rekke personer i bydelsutvalget som uttalte seg om utbyggingen på Mæles eiendom i tillegg til habilitetsspørsmålet. Derfor ble videoopptak av saksbehandlingen lagt ved som link i nettsaken. Der er blant annet hele innlegget til Lars Asbjørn Hanssen.

Mæle setter spørsmål ved journalistens habilitet ut fra politisk ståsted og relasjonsmessige forhold. Etter cirka 15 år som nyhetsjournalist for de vestlige bydeler er det aldri blitt stilt spørsmål ved journalistens politiske ståsted eller integritet i så måte, som nok har sammenheng med at objektivitet og redelighet er ivaretatt. Dessuten vet journalisten lite om både Mæles og Goldens politiske tilhørlighet, bortsett fra at Mæle gjennom årene har gitt betydelige økonomiske bidrag til flere partier og i intervju har sagt at han stemmer Høyre. Jeg tror for eksempel at intervjuobjekter fra Høyre i bydelsutvalg, byråd, bystyre, storting og regjering kan fortelle at det er lite å utsette på journalistens saksfremstillinger, selv om mange av sakene har vært kontroversielle. Journalisten har også i flere andre sammenhenger satt lys på habilitetsspørsmål, blant annet i byggesaker.

Journalisten bor i Bærum, kjenner ingen i Ola Mæles nabolag og har ikke møtt Vibeke og Grethe Golden annet enn i intervjusammenheng. Journalisten har heller ikke felles bekjente, venner eller familie verken med Ola Mæle eller Golden-familien. Journalisten er ikke medlem av noe politisk parti.

Ola Mæle er blitt bedt om å kommentere habilitetsspørsmålet og senere blitt tilbudt eget intervju, hvor det eksplisitt ble understreket at journalisten ikke er motstander av utbyggingsplanene. Det ble også fremhevet at et eventuelt intervju skulle gjennomleses og godkjennes av Ola Mæle før det ble publisert.»

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag