Gå til sidens hovedinnhold

Mange berøres av ny skoleplan

Skolebehovsplanen 2014–2024 viser store utfordringer for Bydel Nordstrand.

NORDSTRAND: Midlertidige endringer i inntaksområder vil kunne ha store konsekvenser for mange familier. Det sier bydelsutvalget i sin høringsuttalelse til Utdanningsetaten.

– Disse utfordringene ville vært mer tilfredsstillende løst ved bruk av midlertidige paviljonger frem til skolestart 2016, skriver de i sitt vedtak.

Bydelsutvalget påpeker derfor behovet for å bli tidlig engasjert i inntaksområdehøring, og de lover å følge nøye med.

LES OGSÅ: Ny skolebehovsplan: Vil ha tre nye barneskoler i Oslo

Bør revurderes

I den nye skolebehovsplanen er bydelen delt inn i tre områder, Ekeberg- Nedre Bekkelaget, Lambertseter- Kastellet og Nordstrand-Munkerud.

I Ekeberg-Nedre Bekkelaget ligger elevtallsprognosen godt over dagens kapasitet. Den nye planen foreslår derfor å sende elever til Manglerud- Abildsø og etter hvert Bjørvika skole (ferdig 2019).

– Dette bør revurderes. Langsiktig planlegging bør ikke legge opp til at elever skal sendes til sentrumsskoler fremfor å planlegge for et nærmiljøtilbud, sier bydelsutvalget.

De ønsker også at idrettshallen ved Ekeberg skole bør være klar til skolestart 2014.

Lite forutsigbart

I området Lambertseter-Kastellet er det spesielt mange skolestartere, noe som kan medføre hyppige endringer av inntaksområdet kommende år.

– Lite forutsigbarhet for familiene. Man bør allerede nå vurdere å øke kapasiteten i inntaksområdet, sier BU.

Store rokeringer

Når det gjelder Nordstrand- Munkerud er det store utfordringer med ny- og ombygging av eksisterende skolebygg, men BU synes skolebehovsplanen viser gode løsninger på de mange utfordringene.

I 2014 er nybygget på Nordseter skole klart og blir erstatningslokaler for Munkerud (1.-4. trinn) som skal rives. I 2016 er Munkerud ferdig, og nybygget på Nordseter tas i bruk av egne barneskoleelever.

Nordstrand vgs. blir ungdomsskole fra høsten 2016. I mellomtiden skal skolen huse de eldste Munkerud-elevene.

Allerede i høst flytter de nåværende elevene fra "det gamle gymnaset" til Kongshavn vgs. (Sjømannsskolen).

Plass til korpset

I sin høringsuttalelse minner BU Utdanningsetaten om at kulturstasjoner nå skal innpasses i ordinær skoledrift, og at skolekorpset derfor bør få lagerplass på Munkerud eller Nordstrand skole i fremtiden

Til slutt i sitt vedtak sier BU seg enig med Utdanningsetaten at nærhetsprinsippet skal følges ved skoletilhørighet.

– Derfor ber vi om at antall inntaksområder blir synonymt med antall bydeler og sammenfaller med deres grenser, altså 15 områder og ikke 20 som foreslått, sier BU.

LES OGSÅ:

Det blir skole på Storebrand-tomten

Brakkene blir på Engebråten

Vurderer IB-linje på ny "universitets-skole"

Skolebehovsplanen 2014–2024 skal behandles av bystret i desember etter at Byrådet har fremmet sitt forslag.

HER KAN DU LESE HELE SKOLEBEHOVSPLANEN

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett