Mange berøres av ny skoleplan

NY BARNESKOLE: Nordseter blir nærmiljøskole for 1.–10. trinn fra høsten 2016. Den nye barneskolen står imidlertid ferdig til skolestart 2014. De første to årene skal den fungere som avlastning for de yngste elevene fra Munkerud mens deres skole rives og bygges opp igjen. FOTO: AINA MOBERG

NY BARNESKOLE: Nordseter blir nærmiljøskole for 1.–10. trinn fra høsten 2016. Den nye barneskolen står imidlertid ferdig til skolestart 2014. De første to årene skal den fungere som avlastning for de yngste elevene fra Munkerud mens deres skole rives og bygges opp igjen. FOTO: AINA MOBERG

Skolebehovsplanen 2014–2024 viser store utfordringer for Bydel Nordstrand.

NORDSTRAND VGS.: Flytter til Kongshavn i høst, og skal fra 2014 huse de eldste elevene fra Munkerud skole mens deres skole rives og bygges opp igjen. Fra 2016 blir " det gamle gymnaset" omgjort til ungdomsskole. ARKIVFOTO

NORDSTRAND: Midlertidige endringer i inntaksområder vil kunne ha store konsekvenser for mange familier. Det sier bydelsutvalget i sin høringsuttalelse til Utdanningsetaten.

– Disse utfordringene ville vært mer tilfredsstillende løst ved bruk av midlertidige paviljonger frem til skolestart 2016, skriver de i sitt vedtak.

Bydelsutvalget påpeker derfor behovet for å bli tidlig engasjert i inntaksområdehøring, og de lover å følge nøye med.

LES OGSÅ: Ny skolebehovsplan: Vil ha tre nye barneskoler i Oslo

Bør revurderes

I den nye skolebehovsplanen er bydelen delt inn i tre områder, Ekeberg- Nedre Bekkelaget, Lambertseter- Kastellet og Nordstrand-Munkerud.

I Ekeberg-Nedre Bekkelaget ligger elevtallsprognosen godt over dagens kapasitet. Den nye planen foreslår derfor å sende elever til Manglerud- Abildsø og etter hvert Bjørvika skole (ferdig 2019).

– Dette bør revurderes. Langsiktig planlegging bør ikke legge opp til at elever skal sendes til sentrumsskoler fremfor å planlegge for et nærmiljøtilbud, sier bydelsutvalget.

De ønsker også at idrettshallen ved Ekeberg skole bør være klar til skolestart 2014.

Lite forutsigbart

I området Lambertseter-Kastellet er det spesielt mange skolestartere, noe som kan medføre hyppige endringer av inntaksområdet kommende år.

– Lite forutsigbarhet for familiene. Man bør allerede nå vurdere å øke kapasiteten i inntaksområdet, sier BU.

Store rokeringer

Når det gjelder Nordstrand- Munkerud er det store utfordringer med ny- og ombygging av eksisterende skolebygg, men BU synes skolebehovsplanen viser gode løsninger på de mange utfordringene.

I 2014 er nybygget på Nordseter skole klart og blir erstatningslokaler for Munkerud (1.-4. trinn) som skal rives. I 2016 er Munkerud ferdig, og nybygget på Nordseter tas i bruk av egne barneskoleelever.

Nordstrand vgs. blir ungdomsskole fra høsten 2016. I mellomtiden skal skolen huse de eldste Munkerud-elevene.

Allerede i høst flytter de nåværende elevene fra "det gamle gymnaset" til Kongshavn vgs. (Sjømannsskolen).

Plass til korpset

I sin høringsuttalelse minner BU Utdanningsetaten om at kulturstasjoner nå skal innpasses i ordinær skoledrift, og at skolekorpset derfor bør få lagerplass på Munkerud eller Nordstrand skole i fremtiden

Til slutt i sitt vedtak sier BU seg enig med Utdanningsetaten at nærhetsprinsippet skal følges ved skoletilhørighet.

– Derfor ber vi om at antall inntaksområder blir synonymt med antall bydeler og sammenfaller med deres grenser, altså 15 områder og ikke 20 som foreslått, sier BU.

LES OGSÅ:

Det blir skole på Storebrand-tomten

Brakkene blir på Engebråten

Vurderer IB-linje på ny "universitets-skole"

Skolebehovsplanen 2014–2024 skal behandles av bystret i desember etter at Byrådet har fremmet sitt forslag.

HER KAN DU LESE HELE SKOLEBEHOVSPLANEN

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.