Mange bostedsløse i Bydel Grorud

Sakslisten var lang og tung, men politikerne fikk pløyet seg igjennom den.

AMMERUD: Bydelsutvalgets første møte i 2009 ble holdt 12. februar. Sakslisten var lang og tunge saker ble behandlet. Her er noen av sakene som ble behandliet.

Det er i underkant av 300 vanskeligstilte i Bydel Grorud. Dette er mennesker som har vansker med å bo, som for eksempel personer med utviklingshemminger, fattige, mennesker med rusproblemer, psykiske problemer eller asylsøkere. Eldre kommer ved siden av. Bekymringen er stor blant bydelspolitikerne.

De fleste er sosialt vanskeligstilte, mens de færreste er flyktninger, kommenterte Helge Jagman under bydelsutvalgets møte. Jagman synes tallene er dystre.

100 av 300 har ikke noen sted å bo i det hele tatt, og flere står i ferd med å miste boligen sin.

Vi må gjøre individuelle tiltak, boligtiltak og organisatoriske tiltak for at menneskene skal få et sted å bo som er tilfredsstillende, sa Jagman.

I løpet av dette året skal bydelsadministrasjonen utarbeide en arbeidsplan for det boligsosiale arbeidet. I dag blir 568 kommunale boliger disponert av bydelen.

Jagman ønsker blant annet å få etablert et veiledningsprogram, slik at folk som ikke er vant med å bo, selv må jobbe for å finne en bolig, med hjelp fra andre.

Barnehageåret er 2009

Barnehagebyggene på Rødtvet og Flaen skal være ferdige i 2009.
Den nye Flaen barnehage vil få 144 plasser. Dette blir en type basebarnehage, men ikke løsningen er ikke helt åpen. Hver base har sin egen grov- og fingarderobe.

Rødtvet barnehage får plass til 162 barn. Basene og personalavdelingen består av selvstendige enheter knyttet til hverandre gjennom fellesarealer. Barna i disse barnehagene vil bli flyttet til de gamle lokalene til Bredtvet videregående skole, mulig til Utforskeren, når ombyggingen pågår.

Ammerudlia skal stå ferdig til sommeren. Denne barnehagen ble revet i 2007. Den nye barnehagen får plass til 160 barn.

Satser videre på Romsås

Romsås er satsingsområdet til Bydel Grorud i Grorudalssatsingen.
For 2009 er de viktigste områdene å ferdigstille Svarttjern og Humleby vinterlekepark, få kunstgressbane på Bjøråsen og videreføre arbeidet med utviklingen av Romsås senter og KUNNE senteret.

Handlingsplanen for dette året oversendes Husbanken og bydelsutvalget ber om nok midler slik at hele handlingsplanen kan bli gjennomført.

Lillomarka- en indrefilt

Bydelsutvalget er ikke enige i forslaget fra Friluftsetaten om en tre meter bred sykkeltrasé/hovedskiløype mellom Lilloseter og Sinober. Jack Grimsrud fra Arbeiderpartiet ga klar beskjed om at dette ville ødelegge naturen, og at en «sykkelsti» på 1,5 meter i bredde var bedre.

- Vi kan ikke ødelegge Lillomarkas indrefilet! kommenterte han.
- Stå på ski kan man gjøre uansett nå, det er ikke behov for en voldsom skiløype, mener Grimsrud.

Selv om både Trine Skarvan (Frp) og Kim Raubakken (H) ønsket sykkeltraseen velkommen, måtte de gi tapt for et sosialistisk flertall.
Dermed uttaler bydelsutvalget i Bydel Grorud at de ikke liker forslaget til Friluftsetaten, men heller vil ha en sti med bredde på 1,5 meter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.