Gå til sidens hovedinnhold

Mange julegaver fra lokalpolitikerne

At både Stoppestedet og Ullern seniorsenter ble reddet, var bare noen av julegavene som kom bydelen til gode.

HOFF: Det var igjen en anselig mengde mennesker som fulgte det endelige budsjettmøtet i Bydel Ullern. Bydelsutvalget skulle ta den endelige avgjørelsen i fordelingen av midlene for 2011.

Bydel Ullern hadde fått 4,3 millioner av eldremilliarden. I tillegg til at Mustad Eiendom hadde halvert husleien på Stoppestedet, hvor det også var avtale om husleiefritt i 2011 gjorde situasjonen lettere.

Men bydelsrammen var likevel mindre enn tidligere og det måtte fattes vedtak som gikk ut over enkelte funksjonsområder.

Mange talere

Under åpen halvtime var det er rekke representanter fra ulike organisasjoner og råd som talte «sin» sak.

Brukere av Ullern seniorsenter og leder av Ullern eldreråd var de første til å advare om konsekvensene av å nedlegge seniorsenteret. Så fulgte ungdomsrådet og representanter fra FAU på Øraker og Lilleaker skole som talte Stoppestedets sak.

En som representerte SU ved ulike barnehager advarte mot å redusere antall lederstillinger i barnehagene. Talsmann for jordmorforeningen advarte mot å halvere jordmortjenesten i bydelen, samt at en bruker ev tjenesten hyllet tilbudet i bydelen. Ledelse og frivillige fra Frivillighetssentralen var også til stede og talte Frivilighetssentralens sak

Kutt i administrasjon og barnehager.

Det var to områder som måtte ta «hovedsmellen» i budsjettet for 2011. En allerede hardt prøvet administrasjon må redusere med 6 årsverk.

I tillegg vedtok bydelsutvalget bydelsdirektørens forslag om å gjøre om ledelsesstrukturen i de kommunale barnehagene, som innebærer at det blir 6 barnehagestyrere i stedet for dagens 16 styrere.

Gledelig

Det gledeligste var at Ullern Seniorsenter og ungdomshuset Stoppestedet ble tilført midler til videre drift. 2 millioner ble tilbakeført Ullern seniorsenter og 1 million til Stoppestedet, som altså har husleiefritak neste år. Husleiefritaket tilsvarer 1,1 millioner kroner i forhold til opprinnelig husleie.

Jordmortjenesten blir opprettholdt som i dag. Frivillighetssentralen som sto overfor et kutt på 100 000 kroner, fikk i stedet 50 000 ekstra i tillegg til de 100 000 som ble tilbakeført. På kultursektoren ble det vedtatt en pott på 50 000 kroner til frie midler og kulturprisen på 10 000 kroner ble opprettholdt som tidligere.

Noe strid

Størst strid sto det om nedleggelse av Skøyen hybelhus, hvor flere av partiene var redd for at de ressurssvake brukerne skulle havne på gaten. Bydelsdirektøren mente at disse skulle bli trygget nye oppholdssteder, inntil det planlagte nye hybelhuset kommer på plass. Ap, Venstre og SV gikk inn for å beholde hybelhuset, men det blir nedlagt med Høyres og FrPs stemmer.

Barnehagene ble tilgodesett med 200 000 til frie midler. Ap og SVs forslag om 400 000 til vedlikehold i barnehagene falt. FrP ville styrke antall sykehjemsplasser og hjemmetjenesten med henholdsvis 2,5 og 1 million kroner i budsjettet, men fikk ingen med seg på dette.

Veldig fornøyd

BU-leder Carl Oscar Pedersen (H) var lettet etter at budsjettet var vedtatt.

– Jeg er veldig fornøyd på bakgrunn av hva som var utgangspunktet. Vi ble reddet av det som kom vår bydel til gode av eldremilliarden, samt Mustad Eiendoms husleiereduksjon for Stoppestedet. Nå vil vi også øke aktivitetsnivået på Stoppestedet, hvor blant annet helsestasjon for ungdom skal legges dit. Vi skal også utrede flytting av Frivillighetssentralen og Tekstilverkstedet til Stoppestedet.

– Det blir hardt for administrasjonen som må redusere med 6 stillinger. Så håper jeg at omorganiseringen av barnehagene ikke medfører at tilbudet til barna blir dårligere. Det må følges opp og evalueres, sier Pedersen.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto