Mange nye leiligheter her?

BOLIG: Utbygger ønsker å omgjøre fra næring til bolig på denne tomten. FOTO: Kristin Tufte Haga

BOLIG: Utbygger ønsker å omgjøre fra næring til bolig på denne tomten. FOTO: Kristin Tufte Haga

Her ønsker eierne av forretningslokalet å bygge en seks etasjers blokk.

Klikk på bildet for å forstørre.

BLOKK: 6 etasjers blokk foreslår utbygger. SKISSE: Arkitekt Pål Bech

KJELSÅS: Torsdag kveld tok bydelsutvalget i Nordre Aker stilling til planer om bygging av en seks etasjers blokk i Hesteskoen 7 på Kjelsås, like ved Engebråten Ungdomsskole.

«Det søkes om endring av opprinnelig regulering av 13.1.1959 butikk-forretningsformål til bolig. Det planlegges bygget 6 etasjer over terreng med nedtrapping i gavlene, og inntil 3 etasje under bakken for parkeringsarealer der en etasje skal dekke behovene til beboere av blokken og de to øvrige etasjene skal kunne tilbys til beboere i området som i dag er henvist til en smal villavei…» står det blant annet i sakspapirene til nevnte møte.

"Må nedskaleres betydelig"

Bydelsutvalgets vedtak fra torsdagens møte lyder:

"Bydelsutvalget kan akseptere omregulering fra butikk-forretningsformål til bolig, men understreker at videre utnyttelse av eiendommen må skje med byggehøyder, arkitektonisk preg og utnyttelsesgrad som er i samsvar med omliggende bebyggelse. Foreliggende planer fra utbyggers side må derfor avvises i sin nåværende form. Eventuelt nye forslag må nedskaleres betydelig i tråd med ovennevnte føringer og plangrunnlaget for eiendommen."

– Vi trenger flere boliger, men vi må ta hensyn til omgivelsene også. Utbyggers skisser er for omfattende, mener Hanne Lyssand fra SV, og som var tilstede under bydelsutvalgsmøtet torsdag kveld.

– Utbygger komme tilbake med mer realistiske planer, avslutter hun.

Alle sakspapirer kan leses på bydelens egne hjemmesider.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.