Gå til sidens hovedinnhold

Manglende framkommelighet i distrikts-Oslo

"Forrs lov": Markedet fungerer bare når det er sammenfall mellom markedets løsninger og samfunnsnytten".

I dansen rundt Gullkalven bør dette være første bud for alle dem som skalter og valter med andre menneskers velferd og livskvalitet.

Hvis et slikt
sammenfall mangler, har vi valgt politikerne til å justere og tilpasse så samfunnsnytten trenger igjennom markedsstyringen.

Noe særlig mer kan vi jo ikke (lenger) forvente av politikere. Ja, bortsett fra høylønte ministerråd om å stå tidligere opp "om morran" og kjøpe genser eller "gå på sosialen" mot stigende strømpriser.

Denne loven
passer, dessverre, på stadig flere områder av samfunnslivet. Men tar politikerne ansvar og fyller sin rolle? Når siste håp slukkes er det alvorlig fare på ferde for den allmenne, mentale folkehelse. Her skal ett Oslo-problem ses i lys av Gudleiv Forrs lov, slik den kan utledes av en analyse i Dagbladet:"Mangelen på framkommelighet for innbyggerne når det gjelder å komme fram til tjeneste- og servicesteder i egen bydel."

I 1988 fikk vi 25 bydeler
, samtidig fikk vi, dessverre, en såkalt byregjering. Parlamentarismen ble innført i Oslo Rådhus. Enten-eller politikken ble praksis. Borte var de gode, litt tidkrevende, men svært varige kompromissene fra Bull og Strangers tid. Nordengen ble utmanøvrert og politikerjappene kom til. Bydelsreformen medførte at Rådhuspolitikerne fikk 25 stabbesteiner som vern mot folkekrav og nærdemokrati. Lønningene til heldagspolitikerne i Rådhuset og bydelsdirektørene ble markedstilpasset.

Nå er det 15 bydeler
. Det må påregnes å være et stabilt tall i noen år.Dermed har vi 15 kommuner innen Oslo fylke. Før førte alle veier til Oslo sentrum. Sosialavdelingen i Akersgata 55 og Møllergata 39, trygdekontoret i Tordenskjolds gate og A-etaten på Holbergs plass, ikke langt fra Helserådet på St. Olav plass. Det var lett å komme til tjenestesteder. T-baner, trikker og busser gikk til og gjennom sentrum. Slik er det ikke lenger.Siden bydelene kom
for 18 år siden har lite skjedd når det gjelder framkommelighet til og fra eget kommunesenter, til egen administrasjon, eget trygdekontor, sosialkontoret, hjemmetjenestene for eldre og uføre, barnevernet, fritidsklubber, eldresentrene, sykehjemmene, kirkegårdene, osv. En bydel som Nordstrand, med 43 000 innbyggere, folkerik, velstående, samtidig både urban og landlig, er vel nå den kommunen i landet som har dårligst utbygd infrastruktur, dårligst tilbud når det gjelder innbyggernes mulighet til å oppsøke egne kommunale tjenester. Bare en tverrgående buss til Sæter, intet tilbud for "utkantbeboerne " i Nordstrand. Bare hvis du er frisk og fysisk rørlig, har bil eller kan reise til Oslo sentrum før du tar banen tilbake til Sæter eller Lambertseter. En dagsreise for de fleste.

For skrøpelige
eldre og andre funksjonshemmede er en slik mulighet etter 18 års " delegert lokaldemokrati" fortsatt helt i det blå. Sporveien AS representerer markedets løsninger på Nordstrand. De presterer nå å innskrenke i det lille som har vært i stedet for å se på samfunnsnytten og komme med flere tilbud. Nordstrandsfolk kan ikke kjøre T-baneringen til Sæter.

Reidar Rasch

Reklame

NÅ: Stor vinterkampanje med supergode priser