*Nettavisen* Nyheter.

Manglerud-politiet, rapporter og statistikker for 2005

Viser til Nordstrands Blad torsdag 26. januar 2006
Ingen tvil om at Manglerud-politiet gjør en meget god innsats i sitt område. Men hadde de, og for øvrig resten av landets politi, hatt tilstrekkelige resurser til å etterforske alle anmeldte og alle ikke anmeldte forhold, ville trolig statistikken ikke ha vært så oppløftene som den nå synes å være. Vi ser den samme utviklingen i statistikken fra Oslo politikammer.At folk unnlater å anmelde mange "ikke voldelige" forhold, skulle være kjent av de fleste. "Den blir jo ikke etterforsket likevel", er omkvedet. Og det er sannhet i dette. Den enkelte polititjenestemann/kvinne, politistasjon, politikammer vil nok så gjerne, men p.g.a. manglende resurser, blir det motstridende nødvendig å prioritere.

Det blir da for mange å gå der og "ergre" seg over at samfunnet "premierer" tyver og kjeltringer. Slik er det bare.

Som et grelt eksempel vil jeg nevne mitt eget forsøk på å anmelde et kjent useriøst parkeringsselskap og et like useriøst inkassoselskap til Manglerud politistasjon den 28.11.2005. Forholdet var "ulovlige fremgangsmåter under utøvelse av sine forretningsvirksomheter". Det er her snakk om fremgangsmåter ved ilegging av parkeringsgebyrer og innkreving av disse. Måter som i mange tilfelle skremmer folk til å betale for å unngå ytterligere renter og ubehagligheter. "Beløpet er jo så lite"! De fleste betaler uten at kravene er/ blir tilstrekkelig dokumentert.

Polititjenestemannen som jeg snakket med var både høflig og meget hyggelig. Han gikk gjennom min anmeldelse og mine dokumenter. Men dette hjalp dessverre ikke, som han sa:"Jeg kan gjerne ta i mot din anmeldelse, men du vil bare få en skriftlig
negativ tilbakemelding". Årsaken til dette var; "At slike saker p.g.a. resursmangel er prioritert bort"!

Vel da var det ingen vits for meg å levere inn min dokumenterte anmeldelse av forholdet. Det ville bare bety unødig arbeide for politistasjonens tjenestemenn.

Jeg går nå her og lurer på; hvorfor har vi et politi? Mener virkelig politikerne i vårt nå så rike land, at straffen og tapet skal ligge på skadelidte og kjeltringene skal sitte der med "fortjenesten", og dertil kunne le av tafattheten?

Et lite tankekors; "Lager politiet ris til sin egen bak, ved å prioritere bort noe av kriminaliteten"?
Jeg vil gjerne hilse på den politiker som har merket seg nedgangen i statistikken og ikke vil bruke den som grunnlag for en nedprioritering av politiets budsjett i kommende år! For øvrig er jeg en av de ti-tusenvis av norske barn som har levd i et hjem hvor brutal fysisk og psykisk vold var dagens kost. Jeg vil derfor berømme og ønske lykke til når "vårt" politi nå vil fokusere på den mest brutale form av vold som finnes, - " bak de lukkede dører".


Hans Delbæk

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag