*Nettavisen* Nyheter.

Mann døde etter å ha blitt sendt mellom tre sykehus

Oslo universitetssykehus får kritikk fordi en pasient døde etter å ha blit sendt mellom Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Hovedpulsåren sprakk, så ble han sendt mellom Aker, Ullevål og Rikshospitalet.

05.12.14 08:00

Helsetilsynet har kommet frem til at Oslo universitetssykehus brøt spesialisthelsetjenesteloven da en mann kom inn med sprukket hovedpulsåre, og at mannen ikke fikk forsvarlig behandling.

Mannen kom inn på Aker legevakt sammen med en venn, etter at han hadde fått magesmerter, brystsmerter, smerter i ryggen og hadde besvimt. Legevakta hadde egentlig ikke åpnet.

Mannen ble så sendt videre med ambulanse til akuttmottaket ved Ullevål, hvor han ble sjekket av en turnuslege. Så ble pasienten sendt til Rikshospitalet. Alle de tre stedene er en del av Oslo universitetssykehus.

På Rikshospitalet ble han bare overfladisk undersøkt, kommer det frem i Helsetilsynets rapport. Så tok det hele tre timer før mannen ble sendt tilbake til Ullevål, etter at det ble fattet mistanke om at han kunne ha en sprukket hovedpulsåre i magen.

Dessuten ble det gitt mangelfulle opplysninger da pasienten ble sendt tilbake til Ullevål, skriver Helsetilsynet.

Erklært død etter 40 minutter

«Summen av de ulike forholdene medvirket til at denne pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp,» står det i rapporten.

Etter undersøkelse på Ullevål manglet pasienten puls og hadde sluttet å puste. Etter 40 minutter med hjerte-lunge-redning ble pasienten erklært død.

«Etter Statens helsetilsyns vurdering må den mangelfulle oppfølgingen av pasienten sees i sammenheng med hvordan virksomheten er organisert, og hvilke rutiner som var etablert. Etter vår vurdering sørget ikke virksomheten for at det var rutiner som sikret pasienten en forsvarlig avklaring av differensialdiagnoser i eller utenfor egen enhet.»

- Dypt beklagelig

Seksjonsoverlege og fungerende avdelingsoverlege Per Snorre Lingaas ved thoraxkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet beklager hendelsen på det sterkeste.

- Dette er dypt beklagelig overfor familien. Vi forstår også at opplevelsen var unødvendig belastende for vennen som var med, og vi beklager at denne hendelsen skulle få et så tragisk utfall. Vi har i brevs form også forklart hvordan de kan klage til Pasientklagenemnda for å få få det de kan ha krav på, sier Lingaas til Nettavisen.

- Hvorfor ble pasienten sendt rundt til tre forskjellige klinikker ved Oslo universitetssykehus?

- Man mistenkte at pasienten hadde en sprukken pulsåre i magen, mens det senere skulle vise seg at det forelå en aortadisseksjon, det vil si en spaltning av pulsåren. Dette kan gi nokså diffuse symptomer, og det kan være nokså dramatisk. Pasienten var innom legevakten før han ble sendt til Ullevål. Legevaktlegen innså litt sent at han burde ha vært sendt til Rikshospitalet utifra det man trodde kunne være diagnosen, men da var pasienten alt på Ullevål. Han ble så raskt sendt videre til Rikshospitalet.

Skulle ha vært behandlet på Rikshospitalet

Ved undersøkelsen i mottaket på Rikshospitalet ble den mistenkte diagnosen avkreftet ved ved hjelp av ultralyd og deretter skulle pasienten sendes til Ullevål der pasienten skulle utredes videre.

Det var da pasientene ble liggende i hele tre timer før han fikk ambulansetransport til Ullevål for videre diagnistikk.

- Så viser det seg at når pasienten blir undersøkt ved mottaket på Ullevål at pasienten faktisk hadde en diagnose som skulle ha vært behandlet hos oss på Rikshospitalet, men at det hos oss ikke ble gjort tilstrekkelige undersøkelser, forklarer seksjonsoverlegen.

- Det gikk alt for lang tid å få transport mellom sykehusene. I påvente av utredning ved Ullevål ble pasienten dårligere og fikk hjertestans . Det viste seg at dette var en pasient Rikshospitalet skulle behandlet i utgangspunktet.

Har endret rutinene

Før Helsetilsynet kom med sin konklusjon hadde Oslo universitetssykehus allerede tatt tak i den kritikkverdige situasjonen, som endte med at mannen døde.

- Det ble gjort feilvurderinger i utredningskjeden. Etter denne tragiske episoden har vi endret innstruksen for disse pasientene. Nå tas det CT på alle slike pasienter i løpet av en halv time, for å unngå at slike feil får slike konsekvenser. Så har vi under utarbeidelse en ny rutine med AMK, som står for transporten mellom sykehusene, slik at vi får prioritet på pasienter som skal transporteres, slik at de slipper å vente, sier seksjonsoverlege Per Snorre Lingaas til Nettavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.