*Nettavisen* Nyheter.

Maridalen leir og Holmenveien 7: Offentlig vanskjøtsel

I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.

I Maridalen har den gamle Maridalen leir stått tom, på tross av at kommunen har disponert bygningene i 2 3 år. Øde og forlatt, uten tilsyn. Tidligere bodde det 60 mennesker her.

I Grorudveien 3 og 5 på Grorud har de tidligere arbeiderboligene stått tomme i 10- 15 år. Jeg er redd disse boligene råtner på rot hvis det ikke skjer noe der snart, sa daværende BU-nestleder Trine Skarvang i Akers Avis for 3 år siden. Men som nå Fr.P-bystyremedlem Trine Skarvang sikkert ser: Intet har skjedd. Høyre/Fr.P-byrådet lar kommunal eiendom råtne på rot.

Jeg må si at jeg er mer forbanna på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vanskjøtsel burde trolig vært straffbart.

I det siste har det vært mye fokus på såkalte husokkupanter i Hausmanns gate.

Det er grunn til å takke beboerne i Hausmanns gate som gjennom flere år har lagt ned hopetall av arbeidstimer, verdt millioner av kroner, for å vedlikeholde to kommunale gårder som Høyre/Fr.P-byrådet har latt forfalle. Flott at ungdommer tar på seg det ansvaret byrådet ikke tar, ved både å ta boligene i bruk og foreta viktig men kanskje ikke tilstrekkelig vedlikehold.

Også andre steder i denne byen har kommunale gårder stått tomme i flere år, i en by hvor hundrevis av vanskeligstilte og ubemidlede boligsøkere står i kø for å få en permanent bolig. Ungdommer som midlertidig tar disse gårdene i bruk gjør fellesskapet en tjeneste.

Hausmanns gate 42 er en murgård fra 1800-tallet. Den står på byantikvarens gule liste, som spesielt bevaringsverdig. Beboerne har med betydelige dugnadstimer og penger av egen lommebok forsøkt å vedlikeholde bygningen. Dette har klart ikke vært tilstrekkelig når Brannvesenet må stenge bygningen.

Og da spør jeg meg hvilket ansvar Høyre/Fr.P-byrådet faktisk tar for å sikre viktige kulturminner i denne byen, som vi nå ser både i Maridalen og Vinderen.

Ivar Johansen

bystyremedlem for SV

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.