*Nettavisen* Nyheter.

Maridalen-lobby på Løvebakken

Familien Tunsjø/Berger vet fortsatt ikke hvilke regler som vil gjelde for byggesak-anken som nå ligger til behandlling i MIljøverndepartementet. Fra venstre: Bjørn Berger, Aud Irene Tunsjø, sønnen Lasse Tunsjø Berger og Aps Maranne Martinsen.

Fortsatt vet vi ikke hvilke regler som gjelder for vår byggesak-anke, sier familien Tunsjø/Berger, som nå har diskutert kommende markalov på Stortinget.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

OSLO: I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke om Maridalen-familien Tunsjø/Berger i Gamle Maridalsvei 79, som har anket Fylkesmannens byggeavslag inn for Miljøverndepartementet.

Familien ønsker å rive veldig gammelt og lite hus, og heller bygge nytt og større hus. Fylkesmannen begrunner sitt avslag i de midlertidge Rikspolitiske bestemmelser (RPB).

Familien mener dagens forskrifter for landskapsvernområdet Maridalen må få større betydning. Og samtidig forventes det at den mye omtalte Markaloven vil bli vedtatt i løpet av året - og Maridalen ligger nettopp også i "Marka".

På Stortinget

I påvente av departementets ankesaksbehandling, har familien nå møtt Aps Marianne Martinsen på Stortinget.

Vi føler at vår byggesak har havnet i en skvis mellom de midlertidige RPB og den kommende markaloven. Forvørig en lov vi i utgangspunktet ikke har noe i mot, men som vi ut fra forarbeidene ikke kan se at ivaretar Maridalen som det landskapsvernområdet det er i dag - med dertil verneforskrifter, sier Aud Irene Tunsjø og Bjørn Berger, som sammen med sønnen Lasse møtte på Løvebakken denne måneden.

Ta vare på lokalsamfunnet

Odelstingsproposisjonen (Ot. prp) for Markaloven har ingen ordlyd som ivaretar den delen av befolkningen som ikke er knyttet til jordbruk, skogbruk offentlighet eller friluftsliv. Dagens Landskapsvernforskriftene er forøvrig heller ikke nevnt. Hvis eksisterende lokalsamfunn i Maridalen skal bestå, må det få et bedre vern og det må legges bedre tilrette for eksisterende bosettinger enn det vi hittil kan lese utfra Ot.prp'en, la familien frem for Martinsen, som forøvrig også sitter i "arbeidsgruppa" for markaloven.

Jeg kan forsikre dere om at markalovens intensjon også er å ta vare på de "ordinære" bosettingene i Maridalen, kunne Martinsen berolige familien om. Men Tunsjø/Berger fikk ikke noe klart svar på spørsmålet om hvorfor landskapsvernforskriftene ikke er tatt mer hensyn til i markalovens forarbeider.

Konkrete rammer

Tunsjø/Berger etterlyste blant annet også mer konkrete regler i byggesaksproblematikk i spesialområder som eksempelsvis vernede Maridalen.

I dag opplever vi forskjellsbehandling i byggesaker i samme område - mye er lagt opp til synsing og skjønn fra den enkelte saksbehandler. Det vil bli mer rettferdig og forutsigbart med klarere rammebetingelser innenfor spesialområder som markaloven også skal gjelde for, slik som for Maridalen.

I tillegg må det åpnes for at vi kan utvikle eiendommene våre i tråd med fremtidig teknologi og løsninger, sa Tunsjø/Berger, som også overfor Martinsen uttrykte frustrasjon over å ikke vite om den leverte byggesak- anken til Miljødepartementet vil bli behandlet utfra de midlertidige RPB - slik Fylkesmannen mener - fremtidige Markaloven, eller dagens gjeldende Landskapsvernforskrifter med Naturvernloven på "topp".

Nye merknader?

Jeg kan godt forstå deres frustrasjon. Det jeg nå vil gjøre er å vurdere deres innspill til markaloven, og eventuelt foreslå de/deler av de som vedlagte merknader til lovforarbeidene, sa Martinsen, som forøvrig henviste til ankesaksbehandler i Miljøverndepartementet for ytterligere informasjon om selve anken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.