Marka er hellig

La oss aller først gratulere Sandbakken med 50-årsjubileet. Nordstrands Blad var der og smakte på den nydelige bursdagsbløtkaken. I et halvt århundre har Sandbakken vært til glede for et turinteressert folk i Oslo og omegn. For alle turgjengere som bor i vårt distrikt er stua lett tilgjengelig, og vertskapet er kjent for sin gjestfrihet.

Den nye, moderne sportsstua ble åpnet i 1959, etter at Oslo kommune kjøpte stedet. På slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet ble også serveringsstedene Rustadsaga, Skullerudstua og Mariholtet bygget eller utvidet. Siden da har stedene blitt flittig brukt. Vi er heldige som har Marka så nært inntil oss, og vi er heldige som har slike gode markastuer.

Og det ikke bare vi som bruker dette unike naturområdet. Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste store turområde. Den strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Slik vil vi gjerne at det fortsetter. Marka trues imidlertid til stadighet. Noen mener at løsningen på boligutfordringene i Oslo ligger i å bryte markagrensa.

Markagrensa ble merkelig nok skapt av et teknisk-økonomisk hensyn, og slett ikke fordi man hadde en oppfatning om at Marka hadde en spesiell verdi. Poenget var at det ville bli for dyrt å bygge boliger over den såkalte kote 220, fordi man da måtte bygge pumpeanlegg for å få fram drikkevannet. Markagrensa har allikevel opparbeidet seg en nærmest "hellig" status for mange oslofolk.

Fortettingen innenfor byggesonen i Oslo går imidlertid på bekostning av grøntarealer. Dermed har presset på Marka økt. Det er snakk om en "pest eller kolera"-situasjon. Vi tror at vi med smart byplanlegging kan klare oss uten begge de fatale sykdommene.

Regjeringen har utarbeidet et forslag til en egen lov for vern av Oslomarka. Den nye loven vil gi mulighet til å verne Oslomarka med utgangspunkt i friluftshensyn. Det kan man ikke gjøre i dag. Loven ble lagt fram for Stortinget 19. desember 2008, og det tas sikte på at loven trer i kraft 1. september 2009. Vi håper denne loven blir brukt på en slik måte at markagrensa forblir hellig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.