Markalov kan stoppe skytebane

Regjeringen jobber med ny særlov for Oslomarka. Dette kan sette en stopper for bygging av skytebanen på Myrer.

Oslo: Kommunene og utbyggere sloss om å flytte markagrensen mest mulig. Østmarka krymper, men en ny lov vil legge grensen der den er i dag og sette en stopper for all utbygging innenfor grensen, forteller Steinar Saghaug som er leder i Østmarkas Venner.

Merkedag

Forslaget om vern av Oslomarka ble presentert av statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Helen Bjørnøy i forbindelse med et arrangement ved Sognsvann for to uker siden. I Soria Moria-erkæringen gikk det fram at den rødgrønne regjeringen ønsket å verne marka og lovforslaget som nå forberedes ble fremskyndet etter internt press i Arbeiderpartiet og brev fra friluftsorganisasjonene.

Alle frilufts- og miljøorganisasjonene har jobbet for en slik særlov i en hel generasjon. Marka fått større og større betydning som frilufts- og rekreasjonsområde. Dette er en merkedag for alle Marka-forkjempere, sier Steinar Saghaug.

Endelig

Undersøkelser viser at 110 000 mennesker bruker Østmarka en eller annen gang i løpet av ett år. Hvis særloven for verning av Oslomarka blir vedtatt av Stortinget er det første gang et område vernes ut fra hensyn til friluftsliv.

Østmarka betyr livskvalitet, helse og opplevelser for mange av Oslos innbyggere, sier Saghaug.

Østmarka ligger omsluttet av fem kommuner som alle har sine utbyggingsplaner. Marka har gjennom årene krympet ved at utbygginger har spist små biter om gangen.

Vi må en gang for alle sikre grensene til marka. Slik det er nå kan grensene justeres og marka blir spist bit for bit. Det som er gledelig er at markagrensen som er i dag skal fastlegges som den endelige markagrensen. Vi ser tiltagende aktivitet fra utbyggere og kommuner som gjør et siste forsøk på å flytte grensen. Rælingen er verst, men utbyggingen i Rælingåsen ble heldigvis stoppet, forteller Saghaug.

Skytebanestopp

En ny særlov vil påvirke en del eksiterende utbyggingsplaner som ligger innenfor og i kanten av markagrensa.

Den nye loven vil gi en definitiv stopp for skytebane innenfor markagrensen. Den vil sannsynligvis også komme i konflikt med forslaget om å legge skytebanen til Myrer som ligger kloss til markagrensa. Østmarkas Venner mener at man må finne arealer utenfor marka til et slikt formål, sier Saghaug.

En ny særlov vil sannsynligvis også påvirke etterbruken av Grønmo-området.

Det er mange sterke interesser i Oslomarka, blant annet innenfor skogbruk. Da det var snakk om en markalov på 80-tallet var det full krig mellom verneinteresserte og skogbruksnæringen.

Vi har en dialog med skogbruksnæringen nå, og vi har forhåpninger om å komme fram til en lov som virkelig verner marka. Vi går for gull, og ikke et kompromiss som ikke er verdt noe, sier Saghaug.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.