Med makteliten i spissen

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) ledet møtet på Nedre Fossum gård.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) ledet møtet på Nedre Fossum gård.

Makteliten, med Erik Solheim i spissen, evaluerte Groruddalssatsingen på Nedre Fossum gård.

Merete Agerbak-Jensen og Erling Lae.

Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug.

Nedre Fossum gård barnehage sang for de prominente gjestene.

Dansere fra The Planet og "Stovner entertainment" underholdt med dans.

Byrådsleder Erling Lae (H), miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

STOVNER: Representanter fra Regjeringen og Oslo kommune holdt tirsdag formiddag sitt årlige møte for Groruddalssatsingen.

Politikerne evaluerte arbeidet siden starten i 2007 - og premissene for det videre arbeidet ble også lagt.

Solheim i spissen

Byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen, var en av dem som pratet varmt om Groruddalssatsingen.

- Den begynner å ta form. Så langt er rundt 100 små og store prosjekter igangsatt. Flere har stor suksess, sa hun, og viste spesielt til Stikk-innom-kontoret på Veitvet og satsingen på integrering av innvandrerkvinner.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ledet møte.

- Her skal vi diskutere hvilke skritt vi må ta for å gjøre Groruddalen enda flottere, sa Solheim.

Fikk ja

Det ble blant annet vedtatt at "de mest levekårsutsatte områdene skulle prioriteres særskilt". Det betyr nye områdesatsinger på Fossum-Rommen, Ammerud og Lindeberg. Bydel Bjerke er den eneste bydelen som ikke får ny områdesatsning.

BU-lederen i Bydel Bjerke, Torstein Winger, signaliserte at han ønsket omkamp om å få en områdesatsing på Veitvet-Linderud.

Winger ville også ha et medlem fra Bjerke i samarbeidsutvalget for Groruddalssatsingen. BU-lederen fikk et tvert "ja" fra Erik Solheim på ønske om et medlem.

Ufortjent dårlig rykte

- Drabantbyer får ofte et ufortjent dårlig rykte fordi de er halvgamle. Så blir de helgamle, og da får de godt rykte igjen. Groruddalen fortjener et bedre rykte, sa byrådsleder Erling Lae.

Han mente gratis kjernetid i barnehagene for 4- og 5-åringer var det mest vellykkede prosjektet så langt. Han understreket også betydning av arbeidet ved Smedstua voksenopplæringssenter.

Leder av Alna bydelsutvalg Knut Røli (Ap) trakk fram Stikk-innom-kontoret på Veitvet, Haugenstua stasjon og språksatsingen som gjennomførte tiltak.

- Jeg har selv hatt stor glede av å besøke noen av disse prosjektene. Vi skal lage planer, stille opp med midler, støtte opp om initiativ fra folk i Groruddalen og ta folk på alvor, sa kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Spleiselag

- Dette er en kjempedugnad mellom stat, kommune og innbyggere, hvor vi skal lytte til innspill, fortsatte Kleppa.

Hun klarte imidlertid ikke å legge skjul på at hun syntes kommunens bidrag til satsingen har vært noe puslete, og da BU-lederne ba om raskere midler fra staten fikk de svar på tiltale.

- Kommunaldepartementet bidrar med 43 millioner kroner til programområde 3 per år. Vi skynder oss langsomt, og ser hva vi får igjen for pengene. Kommunen bidro med 4,7 millioner kroner i fjor. Kanskje bør kommunen drøfte å ta større del i medfinansieringen, sa Kleppa.

På spørsmål fra Lokalavisen Groruddalen om hun er misfornøyd med kommunens innsats, moderer hun kritikken noe.

- Til nå er det kommunaldepartementet som har bidratt med den største andelen i satsingens programområde 3. Vi står for 90 prosent av finansieringen. Kanskje kan kommunen se på om dette ikke er et felt hvor de kan styrke sin innsats. Forøvrig er vi veldig fornøyde med å få med Husbankens engasjement, sier Kleppa, og legger til:

- Det er enighet om at vi skal være nøye med hvordan vi bruker midlene. Og det er veldig inspirerende å besøke de ulike områdene. Vi ser at det nytter.

Alnabruterminalen

Statssekretær i samferdselsdepartementet Erik Lahnstein hintet også om at kommunen kunne gjøre mer.

- Nasjonal transportplan slår fast at det er viktig å få gods over fra vei til bane, og da er Alnabruterminalen svært viktig. Vi planlegger å bruke milliardbeløp, og da er det viktig at de vedtak som blir gjort i kommunen også bidrar til dette, slik at vi får en samlokalisering, sa han.

Lahnstein understreket også betydningen av å bygge ut gang- og sykkelveier.
- Den statlige framdriften er god, men det hjelper ikke hvis man ikke tilrettelegger langs det kommunale veinettet også. Mange steder er det for utrygt i dag, sa han.

Til Lokalavisen Groruddalen sier Lahnstein at utviklingen ved Alnabruterminalen er svært viktig for Norge.

- Det er ekstremt viktig at man kommer til enighet, slik at dette ikke trekker ut i tid. Vi står i fare for at Posten flytter, og det vil gi en økt miljøbelastning. Å få økt aktivitet på Alnabru er viktig for hele landet, sier han.

- Hvordan ser du på den videre framdriften nå som samarbeidet mellom Statsbygg og Plan- og bygningsetaten ser ut til å ha haverert fullstendig?

- Vi har hatt et møte med Merete Agerbak-Jensen (byråd for byutvikling red.anm.), og ser at vi har ulikt fokus. Kommunen ønsker en gjenåpning av hele elva. Men dette er ikke et utpreget rekreasjonområde, og det blir det neppe noen gang, sier han.

Byrådsleder Erling Lae mente Alnabruterminalen burde utvikles av tunge miljømessige årsaker, men pekte også på de miljømessige utfordringene ved en utvidelse.

Merete Agerbak-Jensen påpekte at kraftledninger i dalbunnen er en barriere, og mente næringslivet kunne være potensielle bidragsytere til å få ledningene lagt i bakken.

- Alnabruterminalen er utrolig viktig. Det hjelper ikke å flytte den, for varene skal jo til Oslo uansett. Det hadde vært flott om vi fikk et helhetlig elveløp, men vi ser utfordringene. Vi håper likevel å komme til enighet om en helhetlig utvikling av terminalen. Dette er viktig for hele landet, sa byråd for miljø og samferdsel, Jøran Kallmyr (Frp).

Positiv til fotballstadion

Erik Solheim mente planene om et nytt nasjonalt fotballstadion på Kjelsrud ville fått stor betydning for byutviklingen.

- Dette ville også gitt grunnlag for en ny tverrgående t-banelinje i Groruddalen. Vi tar ikke stilling til planene om fotballstadion nå, men vi ser positivt og åpent på det, sa han.

Natur- og ungdom var også til stede under møtet.

- Alnabruterminalen er en nasjonal sak. Det er viktigere enn kollektivsatsning. Vi er veldig opptatt av kapasitetsutvidelse. Alnabru er det desidert viktigste tiltaket i Norge for å få ned klimautslippene. Det er viktig at man løsner opp i proppen, og vi håper kommunen ser det nasjonale perspektivet, sier Åshild Lahn til Lokalavisen Groruddalen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.