*Nettavisen* Nyheter.

Megler opplyste ikke om kostbare heftelser

VEI: Pareliusveien må utvides på grunn av fortetting. At det var huseierne som måtte avstå fra grunn og ta regningen opplyste ikke megler om da Aslak Johansen og familien kjøpte Pareliusveien 7A. Foto: FOTO: ØYSTEIN DAHL JOHANSEN

Eiendomsmegler opplyste ikke kjøper om at de ville miste tomt og betale for ny vei. Nå havner saken trolig i retten.

HOLTET: 2004-reguleringen av Holtet medfører at veiene må utvides for å gi plass til de mange nye beboerne i området.I 2007 kjøpte familien til Aslak Johansen hus i Pareliusveien 7A, men megler la aldri fram heftelsene som sier at familien, i stedet for å få en kompensasjon for tapt eiendom, må betale rundt 140.000 kroner for oppgradering av veien.

Brudd på god meglerskikk

– Det er jo en megler som markedsfører seg med at de har spesialkunnskap om lokalområdet. Dette området ble regulert til bymessig fortetning. Da burde det være særskilt grunn til å undersøke og informere, sier Aslak Johansen som klaget Bekkelaget & Nordstrand eiendom inn for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Nemnda konkluderte med at megler hadde brutt god meglerskikk og var erstatningspliktig.

FØLG BOLIGMARKEDET I OSLO PÅ EIENDOMSNETT

Når ikke fram

Men Bekkelaget & Nordstrand eiendom AS nekter å følge nemndas konklusjon og vil ikke kompensere familien. Nå er megleren stevnet for tingretten.

– Vårt mål er å få dette løst på enklest mulig måte, vi har prøvd direkte kontakt og reklamasjonsnemnd, men når ikke gjennom, sier Aslak Johansen.

Han synes det er merkelig at ikke megler følger nemndas konklusjon.

– Hvordan man kan unnlate å gi denne informasjonen og samtidig ha god meglerskikk vet jeg ikke. Det er ett av to, de kan jo ha gjort en glipp, og det er greit, eller de kan bevisst ha unnlatt å opplyse om heftelsen. Uansett burde de rette seg etter sine egen nemnd når konklusjonen til nemnda er så klar og tydelig på at vi skulle ha hatt denne informasjonen, sier Aslak Johansen.

FLERE NYHETER FRA OSLO:

Adelina møter veggen hver dag

Se hva Jorunn fant på t-banen på rettssakens første dag

Se hva som går løs i Oslo

Knivbruk, pepperspray og jakt på en grønn Toyota

Selv om det for mange kan oppleves som urettferdig at man må avstå tomt og betale for en vei er reguleringsplanen og heftelsene juridisk korrekte.

Noen eiendommer langs veien må ut med så mye som 600.000 kroner til veiutvidelsen.

– Det er store beløp, men slik er kommunens praksis. Hadde vi vist at det lå slike krav da vi kjøpte hadde det vært prisreduserende i budrunden, mener Johansen.

LES OGSÅ:

Tjente 800.000 kroner på ett år

Leiligheten «krympet» med syv kvadratmeter

Mener nemnda har opptrådt utenfor mandat

– Grunnen til at vi ikke godtar avgjørelsen er primært at nemnda har opptrådt utenfor sitt mandat ved å ta stilling til erstatningssum. Nemnda skal primært ta stilling til om megler har opptrådt i strid med god meglerskikk og kun konkludere hvorvidt så har skjedd eller ikke.

– Den andre grunnen er at vi ikke er enige i nemndas avgjørelse om at jeg har opptrådt i strid med god meglerskikk, sier faglig leder Hanne Heiberg i Bekkelaget & Nordstrand eiendom.

Hun er lei seg for at saken nå er stevnet for tingretten.

– Det er svært kjedelig å bli brakt inn for klagenemnda, og det første gang jeg har blitt stevnet siden jeg begynte som eiendomsmegler i 1985. Mitt forsikringsselskap ga tilbud om forlik, men dette ble ikke akseptert av kjøper, sier Heiberg.

Omstridt heftelse

Bekkelaget & Nordstrand eiendom markedsfører seg som en megler med god lokalkunnskap, men mener det var vanskelig å fotutse utviklingen på Holtet.

– Den omstridte erklæringen er tinglyst på stort sett alle eiendommer i Oslo oppført etter 1950-tallet. Det lå flere tinglyste erklæringer på eiendommen, og alle med unntak av den til Oslo kommune ble rekvirert fra Kartverket, sier Heiberg, og fortsetter:

– Grunnen til at jeg ikke rekvirerte denne var at det i prospektet ble tatt inn et reguleringskart i farger som viste at Pareliusveien var og er regulert bredere enn det som var opparbeidet i 2007, samt at jeg alltid informerte mine kunder muntlig om at dette er en standard formulering fra Oslo kommune som gir kommunen rett til vederlagsfri opparbeidelse dersom utvidelse skulle bli vedtatt.

Så ikke konsekvensene

I 2007 var det nok få som skjønt konsekvensen av fortetningsplan for Holtet, verken omfanget av blokkbebyggelse eller veiutvidelsen.

– Jeg er oppvokst og bosatt på Holtet, og har i mine 20 år som eiendomsmegler på Bekkelaget & Nordstrand aldri opplevd at veier i området har blitt utvidet på tilsvarende måte, og med tanke på at Pareliusveien i realiteten er og var en blindvei da den er privat mot Torsborgveien, gjorde at tanken på en eventuell veiutvidelse skulle kunne bli en realitet helt fjern, sier Heiberg.

Har ingen sanksjonsmulighet

Bekkelaget & Nordstrand eiendom er ikke pliktig å følge rådene fra Reklamasjonsnemnda. Deres avgjørelser er kun rådgivende.

– Vi har ingen sanksjonsmulighet overfor foretakene. Foretaket har i denne saken korrekt varslet Nemnda om at avgjørelsen ikke ville bli fulgt, sier Liv Østgård Fagerland som er sekretariatsansvarlig i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE).

RfE baserer sine avgjørelser på skriftlig dokumentasjon. Det er ingen generell ankemulighet på avgjørelsene og eneste måten et meglerforetak kan vise sin uenighet på er å varsle at avgjørelsen ikke vil bli fulgt.

– Motparten må da eventuelt bringe saken inn for de alminnelige domstoler. Ved en domstolsbehandling med umiddelbar bevisførsel vil saken få en bredere opplysning, sier Liv Østgård Fagerland som viser til at det kun er tre til fem saker i året hvor meglere varsler om at de ikke vil følge avgjørelsen.

– Vi opplever at meglernes etterlevelse av avgjørelsene er svært god, sier Liv Østgård Fagerland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.