Gå til sidens hovedinnhold

Meld fra om hull i veien

Groruddalen: Samferdselsetaten tar mer enn gjerne imot meldinger om hull på det kommunale veinettet. For at det skal gå raskt og effektivt, skal du bruke skjema for å melde ifra til Samferdselsetaten. Alle har vel irritert seg over hull i veiene som tar kål på nyinnkjøpte dekk, og setter liv og helse på spill der man kommer syklende i god tro. Nettopp derfor er det viktig at du melder om hull i ditt nærmiljø. Nå kan det gjøres via samferdselsetaten sine hjemmesider. Husk imidlertid på å sjekke hvem som har ansvaret for veien. Det er nemlig ikke kun samferdselsetaten. Private veier, velveier, og felles avkjørsler er grunneiers ansvar. Riksveier er Statens vegvesen sitt ansvar, Oslo Sporveier må holde styr på trikketraseer. Enkelte gang -og sykkelveier gjennom parkområder, samt turveier er Friluftsetatens eller bydelens ansvar. Dessuten har forsøksbydelene Vestre Aker, Grünerløkka og Bjerke fått drifts og vedlikeholdsansvar for boligveiene i sin bydel. Sjekk samferdselsetaten.Oslo.kommune.no for mer info og kart.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her