Gå til sidens hovedinnhold

Mener det bygges altfor få skoler

– Allerede nå burde det være to barneskoler til på gang i Nordre Aker, sier Sven Erik Berget i Samarbeidsutvalget for skolene i bydelen.

NORDRE AKER: Samarbeidsutvalget består av FAU-representanter fra alle grunnskolene i bydel Nordre Aker. De er bekymret for skolekapasiteten i bydelen.

– Vi sitter på egne elevprognoser tilbake til 2008. For hver skolebehovsplan siden 2008, har vi sett at etaten har bommet til dels kraftig på sine elevprognoser, sier leder av samarbeidsutvalget, Sven Erik Berget – også medlem av Engebråten FAU.

Les også: Politikere frykter Frysja-utbygging løper løpsk

Basert feil tall

Foreldrene mener Utdanningsetatens metode for prognoseberegning blant annet er basert på feil tall.

– Utdanningsetaten har overfor oss gitt uttrykk for at de må følge oslostatistikken (journ. anm. tall fra Utviklings- og kompetanseetaten). Etter vår mening hadde Utdanningsetatens elevprognoser vært mer presise om det i større grad var tatt hensyn til elevtallsfremskrivninger fremfor ren Oslostatistikk, sier Berget.

I tillegg mener samarbeidsutvalget at Utdanningsetaten overrapporterer kapasitetstallene, fordi etaten gjennomgående angivelig «runder opp» disse tallene.

– Våre elevtall bygger på hovedsakelig på en fremskriving av eksisterende elevtall, lokale forhold og forventede utbyggingsprosjekter, sier Berget.

Les også: Flere skolestartere må starte på andre skoler enn der de er skrevet inn

Analyse

Samarbeidsutvalget har laget en elevprognose-analyse, med tall fra 2008 og frem til 2013. Der sammenliknes utvalgets prognoser med Utdanningsetatens egne.

– Holdes tallene opp mot det som ble elevtallene for 2013, så viser jo analysen klart at våre prognosetall gjennom årene, stemmer mye bedre med virkeligheten, enn det etatens tall gjør, sier Berget.

Som eksempel hevder Berget Utdanningsetatens 2013-prognose for grunnskolen i Nordre Aker øst var 2612 elever i 2008. SUSNAs prognose, basert på fremskriving av elevtallet, var 2767 elever. Fasiten viste seg å bli 2803 elever.

– Faktisk mener vi at Utdanningsetaten totalt kan ha bommet med inntil to barneskoler i Nordre Aker, skoler som burde være i planlegging for lenge siden, legger Berget til.

Les også: Fotografen: – Mest meningsfulle jobben jeg har

Vil ha byråden på banen

For nøyaktig ett år siden, og gjennom høringsuttalelsen til den rullerende skolebehovsplanen for Oslo, inviterte foreldrene Utdanningsetaten til samtaler om beregninger av elevprognoser. Men etaten responderte ikke på invitasjonen.

Nå har foreldreutvalget sendt analysen til skolebyråd Anniken Hauglie (H).

– Vi håper jo nå på at byråden kan bidra til å åpne for at elevtallsfremskrivinger, lokale forhold og forventede utbyggingsprosjekter skal få en større plass ved utarbeidelse av elevtallsprognosene. Dette kan bli et samarbeid til beste for byens elever. Det er jo veldig viktig i et demokrati at politikerne kan fatte sine beslutninger basert på et korrekt grunnlag, sier Berget.

Ber Utdanningsetaten invitere foreldrene

Avisen har vært i kontakt med byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie (H). Hun påpeker at arbeidet med skolebehovsplanen er en stor, omfattende og krevende prosess.

– Prognoser er også ofte heftet med usikkerhet selv om vi er opptatt av at tallgrunnlaget vårt skal være så korrekt som mulig, sier Hauglie.

Byråden understreker at hun setter pris på det engasjementet som er blant FAU-ene i Oslo.

– Jeg vil nå be Utdanningsetaten om se hvordan FAU’ene på en bedre måte kan inviteres inn i prosessen med å rullere den neste skolebehovsplanen, legger Hauglie til.

Tar med lokale innspill

Skoledirektør Harald Øvland i Utdanningsetaten påpeker at Skolebehovsplanen er basert på konkrete elevtall ved den enkelte skole, som fremskrives med vekstanslagene i Oslostatistikken, slik bystyret forutsetter.

Denne statistikken er ifølge Øvland utarbeidet av Utviklings- og kompetanseetaten, som igjen får tall fra Statistisk sentralbyrå og opplysninger om byggeprosjekter fra Plan- og bygningsetaten.

– Utdanningsetaten har tidligere hatt møter med SUSNA. Selv om skolebehovsplanen må følge vekstanslagene i Oslostatistikken, benytter vi lokale innspill blant annet fra SUSNA i vår usikkerhetsanalyse, sier Øvland.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus