*Nettavisen* Nyheter.

Mer aktivitet i skolen

Undervisningsinspektør på Kringsjå skole, Hedda Isachsen, og assistent i Aktivitetsskolen, Ivar Hille, med 1.-klassingene Jireh, Samira, Iben og Vetle. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Mer læring, målrettede aktiviteter og tettere elevoppfølging. Et skritt i retning av heldagsskolen, sier rektor på Kringsjå, om den nye SFO-ordningen.

KRINGSJÅ: I august 2008 ble ansvaret for skolefritidsordningen (SFO) overført fra bydelene og til Utdanningsetaten (UDE) og skolene. Det betyr at fra å ha blitt drevet separat, ligger ansvaret for SFO-tilbudet, som foregår etter ordinær skoletid, nå direkte under rektor.

Mer helhetlig tilbud

Kringsjå, Kjelsås og Korsvoll er tre av 25 osloskoler som har deltatt i pilotprosjektet med «nye SFO», som har fått navnet «Aktivitetsskolen». Fra neste skoleår skal SFO ved alle osloskolene ha blitt til Aktivitetsskolen, som er et tilbud til elevene på 1.-4. trinn. Elever med spesielle behov har også et Aktivitetsskoletilbud.

På Kringsjå er rektor Lillan Wittenberg ikke i tvil om at den nye ordningen vil komme elevene til gode.

Det legges opp til en langt større helhet for barna, sier Wittenberg, og forteller at innholdet i Aktivitetsskolen skal samkjøres med det elevene lærer i den ordinære skoletiden.

Dessuten vil elevene oppleve at det er felles regler og holdninger blant de ansatte på skolen og i Aktivitetsskolen, og at elevene må oppføre seg likt begge steder, sier Wittenberg.

Målrettede aktiviteter

Tidligere SFO har også hatt mange gode aktiviteter. Forskjellen nå er at vi setter disse i et system, delt inn i målområder. Vi ser aktivt etter hva barna kan lære av de aktivitetene vi tilbyr: Hvorfor drar vi på tur, eller lager mat, sier undervisningsinspektør Hedda Isachsen, som leder arbeidet med Aktivitetsskolen på Kringsjå.

Målområdene omfatter «Natur, teknikk og miljø», «fysisk aktivitet og lek», «kunst, kultur og kreativitet», «mat og helse» og «lekser og fordypning».

I 2009 står alt fra skogs- og museumsturer, via forskningseksperimenter og baking til dansekurs og leksehjelp på programmet.

Vi ser bevisst etter hvilken kunnskap og kompetanse de ansatte har, slik at vi kan benytte dem best mulig, sier Isachsen, og legger til at lærerne og personalet på Aktivitetsskolen jobber tettere sammen i planleggingsfasen nå enn tidligere.

Kurs fra Forskerfabrikken

Utdanningsetaten har fått gode tilbakemeldinger fra Kringsjå og de andre pilotskolene.

Ved å være med i piloteringsprosjektet fikk skolene muligheten til å dele og spre god praksis både i og på tvers av bydelene. Dette var inspirerende for skolene og motiverte dem til å tenke og handle annerledes enn de har gjort tidligere, sier Marianne Preus Jacobsen i UDE.

Rammeplanen gir retning for innhold og organisering med fokus på helhetlig virksomhet og sikrer at elevene får kvalitativt gode aktivitetstilbud, preget av struktur og forutsigbarhet. Aktivitetsskolen skal gi en mykere overgang fra undervisningstid til fritid, sier Jacobsen.

Pilotskolene har i tillegg fått tilbud om å bli kurset og veiledet av fagpersoner fra Forskerfabrikken og Idrettshøyskolen, i å utvikle aktiviteter innen naturfag og idrett.

I retning heldagsskolen

I Aktivitetsskolen skal det ikke undervises i tradisjonell forstand, men legges til rette for faglig fordypning. Rektor Wittenberg mener omleggingen av 'etter skoletid'-tilbudet er et skritt på veien mot heldagsskolen. Det er undervisningsdirektør i Oslo, Astrid Søgnen, enig i.

Men det er viktig å være klar over at SFO-tilbudet/Aktivitetsskolen ikke er gratis og at ikke alle elever går der. Det går i den retningen, men det forutsetter en politisk beslutning før vi har en gratis heldagsskole på plass, sier Søgnen.

På Kringsjå får i tillegg alle elevene fra 1.-4. trinn én times leksehjelp og 5.-7. trinn 20 timer i uka, etter ordinær skoletid, enten de går i Aktivitetsskolen eller ei.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag