Mer drittlukt over Hoff og Skøyen

BU-leder Carl Oscar Pedersen peker på utslippspipa og mener at det farmasøytiske selskapet Axellia selv må bære kostnadene for å holde luktforurensingen nede. Foto: Vidar Bakken

BU-leder Carl Oscar Pedersen peker på utslippspipa og mener at det farmasøytiske selskapet Axellia selv må bære kostnadene for å holde luktforurensingen nede. Foto: Vidar Bakken

BU-leder Carl Oscar Pedersen kan ikke med sin beste vilje forstå at SFT kan gi tillatelse til økt luktforurensing på Hoff/Skøyen.

HOFF: Axellia Pharmaceuticals AS på Skøyen het tidligere Alpharma. Selskapet har søkt om tillatelse til økt luktutslipp. Dette har Statens Forurensingstilsyn (SFT) gitt tillatelse til. Dette får politikere og naboer til å reagere, særlig på bakgrunn av alle forurensingshistoriene som er knyttet til Alpharma.

Kvalmefrembringende

– Jeg må si jeg er sjokkert. Bydelsutvalget i Bydel Ullern har gitt klart uttrykk for at vi ikke ønsker noen utvidelse av luktgrensen. Lukten som kommer fra fabrikken, er kvalmefrembringende, sjenerende og ubehagelig, sier leder av bydelsutvalget Carl Oscar Pedersen.

Ullern Avis Akersposten har gjennom årene gjentatte ganger satt lys på luktforurensingen fra Alpharma. Beboere i området har også gjennom årene ringt og spurt om den stikkende lukten innebærer noen fare. Ifølge SFT innebærer ikke utslippet noen fare utenom lukten.

Belastning for naboene

– Vi har motsatt oss på det sterkeste at utslippet økes. Dette går ut over bomiljøet. SFT har godtatt selskapets begrunnelse, at bedriften ikke klarer å holde dagens grenser og at det blir for kostbart å gjennomføre ytterligere rensetiltak. Det kan ikke rettferdiggjøre dette vedtaket. Vanlig praksis er alltid at forurenser gjøres ansvarlig for forurensningen uansett. Det er i tillegg ikke enkelt å forstå at en såpass velstående industri ikke har slik bæreevne, og at belastningen i stedet må bæres av naboene. Dette er i så fall en ny praksis SFT innfører og som vi ikke finner forståelig, sier Pedersen.

Det bor mange mennesker i området og flere byggeprosjekter står for døren. Naboer hevder at dette rammer dem direkte på pungen når de ønsker å selge bolig i området.

– Ullern og Hoff er ikke et industriområde, men et strøk der det bor mange mennesker. Dette forventer vi blir hensyntatt på en langt bedre måte, sier Pedersen.

– Bør undersøke økonomien

Bydelsutvalget skal behandle fremming av en klagesak overfor Miljøverndepartementet. Bydelsdirektør Thor-Even Strømme understreker de samme argumentene som BU-leder og sier blant annet i sin begrunnelse: SFT bør undersøke nærmere bedriftens økonomiske gjennomføringsevne kontra eventuelt verdifall på boligeiendommene som følge av reduserte bomiljøkvaliteter.

Bydelsdirektøren påpeker også at SFTs vedtak om økt utslipp ikke er tidsavgrenset til tross for at bedriften opplyser at den vil bli flyttet til Kina i 2012.

En rekke ulovlige utslipp

Alpharma er tidligere blitt tatt for en rekke ulovlige utslipp i det kommunale kloakknettet. Ved et utslipp gikk hele 250 kilo antibiotika ut i kloakknettet. Alpharma fikk en miljøbot på tre millioner kroner i 2006 for gjentatte ganger å ha sluppet ut antibiotika i kloakken. I tillegg fikk selskapet inndratt to millioner kroner, fordi de skal ha tjent penger på ikke å iverksette nødvendige tiltak for å unngå forurensingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.