Mer krim i Oslo

Anstein Gjengedal, politimester i Oslo, presenterte krimstatistikken for 2009 tirsdag. Flesteparten av alle anmeldelser i Oslo dreier seg om vinningskrim viser tallene.

Anstein Gjengedal, politimester i Oslo, presenterte krimstatistikken for 2009 tirsdag. Flesteparten av alle anmeldelser i Oslo dreier seg om vinningskrim viser tallene.

Oslopolitiet kan vise til en oppgang i antall anmeldelser på 4,9 prosent i 2009.

GRØNLAND: Krimstatistikken for 2009 ble presentert på Grønland politistasjon av politimester Anstein Gjengedal og hans stab tirsdag. Etaten hadde 87.000 anmeldte saker å jobbe med i fjor. Av disse dreier hele 58 prosent seg om vinningskriminalitet.

– Det som særpreger Oslo politidistrikt er en høy andel vinningskriminalitet. 51.000 saker dreide seg om vinning, sa politimester Anstein Gjengedal.

Voksende befolkning

Han pekte på betydelige utfordringer med Oslos kraftige vekst i befolkningen.

– I 2010 når vi 600.000 innbyggere. Oslo er den raskest voksende hovedstaden, sa Gjengedal.

Det er registrert en nedgang i forbrytelser mot liv, legeme, helbred på 14.3 prosent.

– Den nedgangen er gledelig, sa politimesteren.

Men, likevel:

– Vi har en økning på familievold, fra 220 saker i 2008 til 290 saker i 2009. Det er nok blitt en lavere terskel for å anmelde slike forhold nå, mener politimesteren.

Mer narko

Antallet drap har gått ned fra 8 til 7, mens økningen på grov narkotikaforbrytelse har økt 24 prosent. Anmeldelser på voldtekt har økt med 9,2 prosent, mens det er nedgang på voldtekstforsøk på 8,8 p rosent. Det ble registrert 128 anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester, i kraft av ny lov som kom 1. januar 2009.

– Vi har en nedgang på 14,3 prosent innen legemsbeskadigelse. Det er gledelig, sa politimesteren.

Politiet har også fått ned tallene på grovt tyveri fra bolig, samt tyveri fra bil. Nedgangen i biltyverier er på hele 22,9 prosent. I førstnevnte kategori er flere østeuropeere og chilenere tatt av politiet.

– Det er bra at vi har greid. Husk at vi lå enda høyere for tjue år siden, sa en fornøyd politimester.

Det som ikke er så gledelig er den tjue prosents oppgangen i minibanksaker.

– Minibanksakene har økt fra 384 til 1146 i 2009. Folk må slutte å vise frem pinkoden sin, formante Gjengedal.

Stabil kriminalitet

Til tross for en økning i den unge befolkningen, holder denne typen kriminalitet seg nokså stabil.

– Her er det noen få ungdommer som begår mye kriminalitet, sa Gjengedal.

Likevel er skadeverk fortsatt en kjempeutfordring for oslopolitiet.

– Vi hadde 7.000 saker på tagging og grafitti, ifølge politimesteren.

Visepolitimester Hans Halvorsen trakk frem at politiet i fjor oppklarte 1.200 flere saker enn året før, tross en økning på 4.000 saker. Hva angår den «lave» oppklaringsprosenten, forklares dette med at Oslo har en høy andel vinning og skadeverk.

– Vi hadde 40.000 saker uten spor i fjor. Da har politiet ingenting å gå etter, og dermed kan vi heller ikke bruke ressurser på det. Oslo vil aldri få en høy oppklaringsprosent, sa Gjengedal.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.