*Nettavisen* Nyheter.

Mer om Deich- manskes framtid

I Østkantavisa nr. 14 2005 skrev jeg et innlegg om den bibliotekmeldinga som bystyret i Oslo nå har behandlet. Det kan være interessant å se litt nærmere på saken nå, etter at vedtakene er fattet. Som ventet fulgte bystyret komitéflertallet, som besto av de borgerlige representantene, i de tilfellene der komiteen ikke var enstemmig. Nei, helt riktig er ikke dette: Ett av forslagene til Ap/SV fikk støtte fra alle partiene unntatt Frp, nemlig forslaget om at utlån av aviser, musikk og filmer (video og DVD) skal fortsette. Det overlates til biblioteket selv å bestemme utvalget og omfanget. For øvrig betyr vedtakene bl.a. at de fire filialene Majorstuen, Gamle Oslo, Stovner og Lambertseter får hevet sin status, til ressursbibliotek. Disse vil da få noen spesielle oppgaver, og bli tilført ekstra ressurser.
Østkantfilialene er ellers ikke spesielt mye omtalt, verken i meldingen eller i komitébehandlingen. De sosialistiske partiene foreslo uttrykkelig at "det tilgjengelige bibliotek" på Torshov filial skulle videreføres, men dette fikk altså ikke flertall i bystyret. La oss nå bare håpe at det ikke betyr at tiltaket blir nedlagt øyeblikkelig, for det er ett av de tiltakene som biblioteket virkelig kan være stolt av.
Hvis jeg skal prøve på en oppsummering av arbeidet med denne meldingen, så må det bli omtrent slik: Selve meldingen var fra byrådens hånd tynne greier, og med en del betenkelige innspill, som for eksempel å redusere innslaget av utenlandske aviser, og sette snevre grenser for utlån av film og video.
Kulturkomiteens arbeid vitner om større entusiasme for saken, og det aller mest gledelige var nok den store interessen som publikum, folk flest, har vist for saken. Derimot er jeg ikke imponert over innsatsen til de medlemmene av komiteen som representerer det partiet som sier seg å være for "folk flest", nemlig Frp. Deres hovedinnsats er, om jeg tolker komitéinnstillingen rett, en uttalelse der de etterlyser et større engasjement fra forlag, bokhandlerbransjen og medieindustrien. Vi andre kan etterlyse et større engasjement fra Frp, og særlig fra byråden.
Av de viktigste forslag som komiteen kom med, og som bystyret har sluttet seg til, er unektelig det at alle dagens filialer skal fortsette. Også at biblioteket skal være arena for integrering kan være verdt å ta med seg, det sto det lite om i selve meldingen.
Selve konklusjonen i bystyrets vedtak lyder slik: "Byrådsmelding nr. 1, 2005, "Deichmanske bibliotek i det 21. århundre", med de endringer og tillegg som fremgår av vedtak og flertallsmerknader, tas til orientering."
Og så vil framtida vise da, om "vedtak og flertallsmerknader" blir fulgt opp, eller om hele meldinga vil samle støv i en skuff. Engasjement er bra, og utredninger er viktig, men uten at planene blir fulgt opp med bevilgninger blir det frustrasjoner, ikke gode bibliotek.

Ole Jørgen Nyhagen
SV-medlem i Sagene BU

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.