*Nettavisen* Nyheter.

Mer penger til Groruddalen

Gangvei ved Nordtvet gård.

Det er satt av til sammen 169 millioner til nye tiltak i Groruddalen i 2008.

Klikk på bildet for å forstørre.

Frivillige rydder opp i Gransdalen.

GRORUDDALEN: Groruddalssatsingen startet i 2007 som det største forsøket på å løfte et byområde her i landet. Resultatene er allerede kommet i form av bedre kollektivtransport, turveier, åpne skoler, gratis kjernetid i barnehage og en rekke andre nærmiljøtiltak.

På årets budsjett er det satt av 119 millioner statlige og 50 millioner kommunale kroner, til sammen 169 millioner. I fjor var totalbudsjettet på 136,3 millioner kroner. Av dette er 61 millioner overført til 2008.

- Gjør Groruddalen enda bedre

Groruddalssatsingen inneholder fire programmer: Transport, grønne områder, stedsutvikling og inkludering. Av 166 vedtatte tiltak er 58 tiltak fullført og 62 satt i gang, mens 46 tiltak startes i år.

En FAFO-undersøkelse som ble lagt fram i februar i fjor, viste at folk trives godt i Groruddalen. Området har en høy andel innvandrere fra ikke-vestlige land. Samtidig viser undersøkelser at Groruddalen har en høy andel innbyggere med dårlige levekår.

Vi er i full gang med å gjøre Groruddalen til et enda bedre sted å bo, med gode møtesteder for beboerne. Vi legger til rette for mer miljøvennlig transport gjennom gang- og sykkelveier og kollektivruter på tvers, og skal sikre grøntområder og åpne elveløp. Det skal bli lettere for folk å opptre miljøvennlig, for eksempel å sykle til sentrum langs Alnaelva eller ta turen til Østmarka og Lillomarka, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

Groruddalssatsingen kommer i tillegg til midlene som går over bydelsbudsjettene i dette området. Innsatsen bygger på de gode erfaringene fra satsingen i Indre Oslo øst. I Groruddalen er hovedutfordringene særlig knyttet til gjennomgangstrafikk og barns oppvekst. Derfor vil vi blant annet satse på tiltak for å bedre det ytre miljøet og investere i barn og unge gjennom språkopplæring og trygge bo- og oppvekstmiljøer, sier Oslos byrådsleder Erling Lae.

Lokalavisen.no kommer tilbake med utfyllende reportasje.

Annonsebilag