Gå til sidens hovedinnhold

Mer til idrett, barnevern og kollektivtransport

De borgerlige partiene ble denne uken enige om et budsjettforlik. For Østensjøs del vil dette føre til en betydelig bedret bydelsøkonomi.

RÅDHUSET: Dette er et godt budsjett. De borgerlige partiene viderefører satsingsområdene vi har vært enige om gjennom de siste tolv årene, sier gruppeleder i Høyre, Bård Folke Fredriksen.

KrF har vært opptatt av å målrette innsatsen i bydelen og har derfor talt varmt for økningen til barnevernet, samt behovet for å kompensere for økte sykehjemsutgifter, sier varaordfører Aud Kvalbein.

80 millioner

Oslos 15 bydeler blir tilført i alt 80 millioner kroner. Dette deles gjennom ulike fordelingsmodeller.

- 30 millioner går inn i rammen for kriteriesystemet. Hvordan dette vil slå ut for våre tre bydeler er ikke klart ennå.

- 20 millioner går inn i Sykehjemsetaten slik at sykehjemsprisene kan fryses på 2008-nivå. Dette får spesielt effekt for Bydel Østensjø og Nordstrand som har mange eldre.

- 15 millioner går til en sentralpott for barnevernet. Dette kan gi utslag for våre tre bydeler, som har store ekstrautgifter til barnevern.

- Fem millioner går til ettervern for barnevernsbarn i alderen 18 til 23 år.

- Bydel Søndre Nordstrand får også rundt ti millioner i gjeldslette. (Ved at grensen for fremførbart merforbruk settes ned fra fire til fem prosent).

- I tillegg legges det på tre millioner kroner i Oslo-sør midler. Dermed bidrar kommunen med 18 millioner, og staten med 15 millioner i Oslo-sør satsingen.

Mye til idrett

Våre tre bydeler kommer også godt ut av det i forhold til idrettsanlegg. Det er bevilget to millioner kroner ekstra til motorsenteret i Hvervenbukta. Leirskallen får idrettshall i 2010 (se egen sak) og Nordseter skole får kunstgressbane.

Dette er etter prioriteringer fra Fotballforbundet, og vil bidra til en vesentlig bedring av kapasiteten, sier Bård Folke Fredriksen.

Ressurssenteret på Mortensrud får i tillegg 600.000 kroner ekstra til drift.

Budsjettforliket innebærer 36 millioner kroner til kirkevedlikehold, men dette gjelder kun for Frogner, Majorstuen, Domkirken og Sofienberg kirke.

Skolebudsjettet økes med 57 millioner, hvor mesteparten skal gå til å styrke undervisningen i grunnskolen og den videregående skolen.

Miljø

Også Venstres fanesak kollektivtransport blir styrket i forhold til byrådets opprinnelige budsjett. Både freding av månedskortprisene på 550 kroner og styrking av kollektivbudsjettet er på plass.

Venstre kunne ikke akseptere økt pris på månedskortet slik byrådet la opp til, og vi er svært fornøyd med at kollektivsatsingen i Oslo totalt sett økes med 55 millioner kroner, sier Venstres gruppeleder, Ola Elvestuen.

ENØK

Dessuten er det bevilget ti millioner kroner ekstra til kommunens ENØK-fond. Her kan innbyggere og borettslag søke om støtte til ENØK-tiltak, som utskifting av oljefyrer, gamle ovner eller bedre isolering.

Vinnerne av budsjettet er idretten, bydelene, kollektivtransporten og de frivillige, sier Frps Mazyar Keshvari.

Bystyret vedtar budsjettet 11. desember.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene