Mer til plan og bygg

Byrådet øker midlene til Plan- og bygningsetaten med 5 millioner kroner.

OSLO: I tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2007, foreslår byrådet å øke etatens driftsbudsjett med 5 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er økt saksmengde, og en situasjon preget av underbemanning, som har medført lengre saksbehandlingstid i byggesaker.
Byrådet skriver i en pressemelding at de finner det nødvendig å sikre etaten økonomisk handlingsrom. Saksproduksjonen må økes, og i den forbindelse er både saksbehandlingstid og kvaliteten på saksproduksjonen viktig.
Økningen i driftsbudsjettet skal derfor brukes til å øke bemanningen, og da på byggesaksfeltet i særdeleshet. Den økte bevilgningen skal også sikre gode saksprosesser, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen.
Byrådet vil også vurdere om etaten er optimalt organisert i forhold til den store og økende saksmengden, og i forhold til internkontroll.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.