*Nettavisen* Nyheter.

Mer valgfrihet for eldre

Den gamle AP-veteranen Haakon Lie er på kant med mange eldre og pleietrengende når han kritiserer Oslos hjemmehjelpstjeneste i media. Mens Lie fnyser av fritt brukervalg, viser undersøkelser at nærmere sju av ti eldre setter pris på mer valgfrihet og større mangfold innen hjemmehjelpstjenesten.

Oslo Bystyre har vedtatt fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenesten for alle byens innbyggere, dvs. slik vi har hatt det på Nordstrand i over ett år nå. Areiderpartiet stemte i mot. Det er jo ingen overraskelse at Haakon Lies partifeller setter hensynet til de offentlig ansatte over hensynet til den enkelte brukeren. Verre er det at AP og fagbevegelsen nå forsøker å sverte et omfattende tjenestetilbud som et stort antall eldre er godt fornøyd med.

Politikere fra AP og SV gir inntrykk av at fritt brukervalg har ført til bruk av stoppeklokker
innen hjemmehjelpstjenesten. Dette er ikke korrekt, hjemmehjelperen er ikke utstyrt med noen spesiell klokke som kan brukes for å sekundere tjenesteproduksjonen. Det er heller ikke slik at man ikke tillater sosial hygge mellom hjemmehjelpstjenestens ansatte og den enkelte eldre/pleietrengende. Poenget er at det primært er andre som bør sørge for sosial omgang, noe Erna Solberg også påpekte i et intervju i anledning VG-oppslaget. Selvfølgelig skal en hjemmehjelp være hyggelig og spørre hvordan det står til, men hjemmehjelperens oppgave er å utføre de praktiske oppgavene.

Gjennom utarbeiding av klare arbeidsinstrukser, også omtalt som tidsskjemaer, har man kommet enda et skritt nærmere en god og forutsigbar hjemmehjelpstjeneste. Arbeidsinstruksene gir klarhet i forventet omfang av tjenestene som skal leveres, den omtrentlige tidsbruken, og gjør det også mulig å kontrollere om hjemmehjelpen faktisk utfører de oppgavene den enkelte brukeren har fått tilkjent. Kritikken av arbeidsinstruksene står i skarp kontrast til uttalelser fra ledelsen i Nordstrand hjemmehjelpstjeneste som til VG sier at det er blitt et bedre tjenestetilbud etter at ordningen med tidsskjemaer kom.

Gjennom brukerundersøkelser sier de eldre klart i fra om at de ønsker friere brukervalg innen hjemmehjelpstjenesten. Det er grunn til å ta de eldre på alvor i dette spørsmålet, og sørge for at pleie- og omsorgssektoren er tilpasset den enkelte brukers behov og ønsker. Hvorledes det kan fremstilles som annet enn positivt at eldre gis valgfrihet og mangfold innen velferds-systemet, er det kun Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti som kan svare på i disse valgkamptider.

Eldre rundt omkring i byen ser nå frem til endelig å få samme rettigheter som oss i bydel Nordstrand .


Ragna Øyno Jensen,
Leder av Oslo Senior-Høyre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.