*Nettavisen* Nyheter.

Merket oss eldrerådets ord

Eldrerådets klare tale i forbindelse med bydelens økonomi ble kommentert både i Åpen halvtime og av politikerne under siste BU-møte.

Nordstrand: Einar Kjosmoen ønsket svar fra bydelsutvalget angående eldrerådets ønske om å få med sitt tilleggsvedtak under punktene: rapport og statistikk fra 2. tertial samt månedsrapporten fra juli. (Se Nordstrands Blad torsdag 19.oktober).

Han viste spesielt til følgende setning "eldrerådet beklager dypt at de nedskjæringene som foretas, rammer de svakeste av de eldre som ikke er i stand til å demonstrere eller være tilstede på møtene. Årets budsjett innebærer en reduksjon som knapt vil dekke de mest nødtørftige behov."

Tillegg

Høyres gruppeleder, Ingvald Bore, tok ordet da de tre nevnte punktene ble behandlet.

Det er trist å lese eldrerådets uttalelse. Vi må dette ad notam. Jeg ber om at vi tar inn følgende setning i tillegg til bydelsdirektørens forslag "Bydelsutvalget har merket seg eldrerådets vedtak".

Dette ble enstemmig vedtatt.

Kvalitet

Tertialrapporten fikk også Svein Erik Aldal (Frp) til å reagere.

Det slår meg at det fra administrasjonens side er bekymring for at bydelen er underbemannet på en rekke områder. Betyr dette at vi har for dårlig kvalitet på tjenestene våre? undret han.

Bydelsdirektør Per Johannessen svarte følgende på lokalpolitikerens spørsmål.

Som dere vet er en rekke årsverk inndratt i forbindelse med forrige budsjett, arbeidsoppgavene er imidlertid de samme. Vi er mer kritiske og åpne for hvilke oppgaver vi kan makte, men vi kan ikke glemme kvaliteten. Det stilles store krav til oss. Vi har bevisste brukere som krever kvalitet på de tjenestene vi leverer. I øyeblikket er det dessverre slik at Bydel Nordstrand ikke "flagger" beste kvalitet, men godt er godt nok i forbindelse med den situasjonen vi er.

Ny hjemmehjelp

Bydelsutvalget vedtok enstemmig at bydelens hjemmetjeneste nå også kan tilby tilleggstjenester. "Nordstrand hjemmetjeneste" starter som en prøveordning 1.desember i år, og skal evalueres innen 1.juni 2007. Det er snakk om for eksempel ekstra rengjøring, stryking, stelle i stand til høytider/selskaper og bistand ved legebesøk. Bruker betaler selv for tjenesten som kan ytes en gang per uke. Forsøksordningen skal evalueres innen 1. juni 2007.

Det ble tidlig kveld på de 15 medlemmene av bydelsutvalget. Møtet var over på førti minutter. De må nok regne med å bli sittende litt lenger når de i kveld møtes til sin andre interne budsjettkonferanse. Her drøftes bruken av midlene bydelen har til rådighet for 2007.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.