Mest barneran på Grünerløkka

Ifølge en ny rapport om barne- og ungdomskriminalitet utarbeidet av Oslo politidistrikt og Oslo kommune, topper bydel Grünerløkka sammen med bydel St. Hanshaugen statistikkene for barneran i byen.

GRÜNERLØKKA: Det er likevel ikke dramatisk, eller sånn at ungdom på Grünerløkka er så mye mer kriminelle enn annen ungdom, sier byrådsleder Erling Lae.

Krim i sentrum

Rapporten som tar for seg ungdomskriminalitet, peker i det hele på at kriminalitet blant unge mennesker er på vei nedover. I 2004 ble 1619 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mot til sammen 1521 personer i 2005.
Når det gjelder bydel St. Hanshaugen, har antall ranstilfeller for ungdom under 18 år minket i forhold til tidligere tall fra 2001, forteller Line Dahl, som har vært med på å utarbeide rapporten. Hun forteller at det er naturlig at de sentrumsnære bydelene, deriblant Gamle Oslo og Grünerløkka topper barneransstatistikken.
Selv om tallene har minket noe, betyr det ikke at man kan legge seg ned og sove. Det er stadig nye unge som rekrutteres til kriminelle miljøer, sier Dahl.
Når ungdommen blir eldre, konsentrerer ransforholdene seg i sentrum, tett etterfulgt av bydel bydel Grünerløkka og bydel St. Hanshaugen.

Økt rusmisbruk

Ungdommen er i grunnen ålreit den, sier Erling Lae. Byrådslederen gleder seg over at ungdomsbefolkningen øker, samtidig som kriminaliteten synker.
Det betyr likevel ikke at vi kan sette oss ned og hvile. Vi har to store utfordringer å ta tak i, ifølge rapporten, sier han. Den første bekymringsfulle utviklingen er den økende rusmisbruket blant ungdommen, og det faktum at 66,7 prosent av lovbrudd begås av ungdom med minoritetsbakgrunn, sier Lae.
Line Dahl underbygger byrådslederens bekymringer i forhold til overrepresentasjonen av ungdom med minoritetsbakgrunn.
Dette henger sammen med en ny fattigdomsproblematikk, sier hun.
Vi snakker om ungdom som faller utenfor, og som ikke har råd til å kjøpe I-pod og andre kostbare statussymboler. Problemene øker når alderen går opp, forteller Dahl.
Hun oppsummerer at rapporten skal være et verktøy som skal brukes aktivt for dem som jobber med ungdom, og at den ikke skal støve bort i skrivebordsskuffen. Det skal nå satses på tiltak spesielt rettet mot ungdom med minoritetsbakgrunn i sentrum. 100 ungdommer skal følges tett opp av et stort nettverk bestående av frivillige organisasjoner, og andre, forteller hun.
Politimester Anstein Gjengedal sa på pressekonferansen at politiet har en klar målsetting om å få skolene fri for narkotika. Han tok også til orde mot trusler på SMS.
Svært mange av volds- og trusselsakene starter med trakassering på SMS, sier Meland. Dette gjelder særlig jenter som blir trakassert. Det ble meldt om 722 volds- og trusselhendelser i 2005 mot 518 i 2004. Den nye teknologien tas dessverre i bruk på denne måten, sier Meland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag