*Nettavisen* Nyheter.

Miljø, samferdsel og byggGroruddalens BU- ledere stiller spørsmål til byråden

Ledere av bydels- utvalgene i Groruddalen møter byråd Merethe Agerbak-Jensen 11. juni for å fortelle om groruddalssatsingen

Groruddalen: Lederne i BU i alle fire bydeler skal rapportere om status for Groruddalssatsingen i sin bydel. Samtidig blir det anledning for lokalpolitikere å ta opp en del spørsmål med byråden.
Vi kommer til å ta opp de store utbyggingssakene i randsonen mot Lørenskog, både innenfor og utenfor kommunegrensen, sier BU-leder Tore Ludt (Sv) i bydel Stovner.
Han mener at det er behov for å se disse sakene i sammenheng og for å se på de trafikale og miljømessige konsekvensene summen av disse sakene skaper.
Oslo kommune sentralt må ta et ansvar for å se på helheten.
I tillegg kommer Ludt til å ta opp forslag om å lage nytt grøntområde utenfor Stovner senter.
Dessuten er det spørsmål om utbyggingen av nye Rommen skole, og et forslag estetisk oppgradering av området langs Fossumveien forbi Stovner senter, sier Ludt.

Rekordmålinger

BU-leder Rolf Erik Johansen (Sv) i bydel Alna er opptatt av miljøet i områder rundt E6 på Alnabru.
Det er blitt hevdet at målestasjonen ved Alna senter har norgesrekord i helsefarlig utslipp fra biltrafikken. Helsemyndighetene har ved flere anledninger rykket ut og advart utsatte grupper i befolkningen mot å oppholde seg utendørs i dette området, sier Johansen.
I den forbindelse ønsker han å stille spørsmål til byråden om hvilke konkrete miljøtiltak og trafikkløsninger byrådet vil iverksette i løpet av de neste fire årene.
Det store spørsmålet er når byrådet kan love at befolkningen i og rundt Tittutgrenda kan la sine barn leke ute i hagen hele året, uten fare for at de pådrar seg helseskader, sier Johansen.

Grorud senter

Det foreligger en god del planer for hvordan Grorud senter kommer til å se ut i fremtiden. Det er et tema som opptar mange i denne bydelen.
Jeg kommer til å spørre byråden om hvordan det ligger an med prosjektet. Spørsmålet er om landskapet kommer til å bli preget av bensinstasjoner eller noe annet, sier Anders Rødberg Larsen (Ap) som stiller opp på vegne av Grorud BU.
Dessuten kommer jeg til å spørre om ferdigstillelse av Apalløkka hallen, sier Rødberg Larsen.

Østre Aker vei 100

Den store saken for bydel Bjerke er uten tvil østre Aker vei 100.
Vi kommer til å stille spørsmål om videreutvikling av tomten i Østre Aker vei 100. Det er en sak som har engasjert mange i vår bydel og vi er interessert i hvordan videreutviklingen av denne saken kommer til å bli, sier BU-leder Torstein Winger.
Renovasjonsetaten hadde planer om flytting av gjenbruksstasjon fra Brobekk til Østre Aker vei 100, men disse planene ble lagt på is etter at beboere i området satte i gang store protester.
Winger understreker at bydelen har en del saker som bør diskuteres sentralt, men at mye av det faller under andre byrådsavdelinger.
Dessuten er jeg redd for at det blir knapt med tid på dette møtet, sier Winger.
Han kommer også til å ta opp spørsmål om nedgradering av Trondheimsveien.

Orienteringsmøte

Foranledningen til dette møtet er at Groruddalssatsingen er nå i gang. Lokalpolitikere kommer til å orientere byråden Agerbak-Jensen om statusen for prosjektene som allerede er satt i gang. Siden oppstarten for Groruddalssatsingen er det flere lokale prosjekter som er blitt igangsatt. Det er først og fremst områdesatsingen som bydelene er kommet lengst med.
Oslo kommune sentralt må ta et ansvar for å se på helheten
Tore Ludt

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.