*Nettavisen* Nyheter.

Miljøtiltak, ikke giftdumping

Prosjekt "Ren Oslofjord", mudringen i indre havn og etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven, er dessverre blitt fremstilt som dumping av gift i fjorden. Heldigvis er det ikke giftdumping, men et miljøtiltak hvor vi rydder opp i forurenset sjøbunn slik at fjorden blir renere.

Det er forståelig at Oslos innbyggere blir bekymret når arbeidet beskrives som giftdumping. Det er ikke lett å skjønne hvordan giftdumping kan være et miljøtiltak. Imidlertid er giftdumping et svært misvisende begrep i denne sammenheng. Det som i realiteten skjer, er at forurenset sjøbunn fra grunne områder i indre havn flyttes og plasseres trygt i et dypvannsdeponi. Ingen masser som i dag er på land skal ned i fjorden. Flyttingen av den forurensede sjøbunnen vil gi betydelig miljøforbedringer i Oslofjorden, fordi disse sedimentene i dag ligger åpne - og på så grunt vann at de virvles opp og blander seg med sjøvannet som følge av skips- og småbåttrafikken i indre fjord. Slik spres forurensningen i fjorden og tas så opp i næringskjeden. Dette er en av årsakene til at Mattilsynet har utstedt kostholdsråd knyttet til sjømat fra indre Oslofjord. Når disse forurensende massene nå samles og tildekkes i et dypvannsdeponi, vil disse kostholdsrådene etter hvert fjernes.

Massene dumpes heller ikke i deponiet, de pumpes ned til bunnen gjennom et rør, og alle målinger viser at der legger de seg rolig til rette. Når deponeringen er ferdig, vil deponistedet tildekkes med rene masser. Forurensningen blir dermed isolert og vannkvaliteten i hele Oslofjorden blir bedre.

Mange uttrykker bekymring for vannkvaliteten ved Malmøykalven. Nedføringen gjennomføres kontrollert og under nøye overvåking, og brukere av fjorden skal ikke merke noen forringelse av vannkvaliteten i anleggsperioden. Når deponeringen er ferdig og tildekkingen foretatt, vil vannkvaliteten rundt Malmøykalven bli bedre enn i dag her ligger mye forurenset sjøbunn og gamle vrakrester helt utildekket i dag.

Gift er også et begrep som vekker sterke følelser. Heldigvis er det slik at det er grader av giftighet og farlighet. Forurensningen er giftig nok til at fisk og ål i dag tar disse giftene opp i seg slik at Mattilsynet utsteder kostholdsråd. Samtidig er ikke den forurensende sjøbunnen så giftig at man ikke kan bade i fjorden. Når skeptikerne sier "at Oslofjorden er badevannet til 500 000 mennesker" så har de helt rett og det kommer det til å fortsette å være. Faktisk kommer badevannet til å ble renere. Jeg kommer gjerne til Malmøya i sommer for å ta meg i en dukkert. Det kan også alle andre badeglade Oslo-borgere trygt gjøre!

Alle fagmiljøer, politikere og miljøorganisasjoner er enige i at det er både riktig og viktig å få mudret opp for å få en renere Oslofjord. Inntil 30 andre norske fjorder står for tur. Hvor den forurensede sjøbunnen skal lagres og hvordan arbeidet skal gjennomføres, har vært gjenstand for diskusjon. I alt miljøarbeid er det viktig med åpenhet om hvordan miljøutfordringer kan løses på best mulig måte. Når det gjelder Oslofjorden, er fagmiljøene enige om at den metoden som er valgt vil føre til betydelig miljøforbedringer, og at fjorden blir mye renere enn før. Derfor heter da også prosjektet "Ren Oslofjord" - og det er et miljøtiltak i stor skala.

Anne Sigrid Hamran

Havnedirektør

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag