*Nettavisen* Nyheter.

Ministeren lover ingenting men stortingsmelding kommer

Biskop Bernt Eidsvig og Bjarne Håkon Hansen diskuterer arbeidsinnvandring og støtte til Den katolske kirke i arbeidet med integrering. Foto: André Jerman

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen kan ikke love hjelp til Den katolske kirke, som sliter voldsomt med plassmangel.

Akersveien: Sist torsdag møttes ministeren Den katolske kirke i Norge sliter med anstrengt økonomi, plassmangel og ressurser for å takle pågangen fra Øst-Europas arbeidsinnvandrere. I følge biskop Bernt Eidsvig er det rundt 100.000 polske innvandrere i Norge. I tillegg kommer et stort antall litauere, og denne gruppen er Eidsvig spesielt bekymret for.

Litauernes dårlige språkkunnskaper utnyttes av mafialignende organisasjoner, hevder Eidsvig og nevner både svart arbeid, kriminalitet og andre lysskye bedrifter.

Mer ressurser gjør at vi blant annet kan hjelpe dem med språkvansker i arbeidssøkerprosessen, navigering i det offentlige system og lignende, slik at de ikke faller utenfor. Dessverre er vi allerede hardt presset økonomisk, sier han.

Ser på saken

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen synes orienteringsmøtet var interessant og opplysende, og han lovet å se på mulighetene for støtte til tiltakene biskopen presenterte. Statssekretær Liebe Rieber-Mohn som også var til stede på møtet, forteller at statsråden skal legge frem en stortingsmelding om arbeidsinnvandring i april, og at denne konkrete saken vil bli vurdert i forbindelse med den meldingen.

Den katolske kirken i Oslo gjør mye bra for integreringen av arbeidsinnvandrere og vi må se hvordan det går an å hjelpe dem å gjøre jobben lettere, sier Rieber-Mohn. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er i ferd med å igangsette en arbeidsgruppe som skal se på frivillige organisasjoners rolle i integrerings- og inkluderingsarbeidet, og regjeringen er opptatt av at også religiøse organisasjoner kan ha en rolle i integrerings- og inkluderingsarbeidet.

Store utfordringer

I dag er det rundt 56.000 registrerte katolikker i Norge, men ifølge biskopen er det rimelig å anslå at det faktisk dreier seg om 200.000. De aller fleste av dem bruker kirken regelmessig, men for å utløse statsstøtte må medlemmer av trossamfunnet ha norsk personnummer. Selv om arbeidsinnvandrere betaler skatt på lik linje med andre fortviler biskopen siden kirkeskatten, som trekkes automatisk, ikke kommer Den katolske kirke til gode.

Vi har store utfordringer, og da spesielt på det sosiale plan. Folk står i kø og trenger hjelp, og vi ønsker for eksempel å etablere et servicesenter for utenlandske arbeidere, sier Eidsvig. Han satte stor pris på at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen ba om et møte der han kunne informeres og lære mer om problematikken.

Ministeren lovet å se på mulighetene. Han lovet ikke noe utover det, men vi tror og håper han forstår alvoret, sier biskopen. Oslo katolske bispedømme har tidligere søkt kirke- og kulturdepartementet om ekstra tilskudd på 30 millioner, men fikk avslag. I begrunnelsen var det henvist til regelverket fro tros- og livssynssamfunn.

Annonsebilag