*Nettavisen* Nyheter.

Mobilantenner kan ha blitt satt opp ulovlig

Mobile Norway har fått frist på seg til 7. mars for å levere en komplett søknad for mobilantennene PBE mener er ulovlig oppsatt på Åsbråten borettslag på Holmlia.

Holmlia: Antennene ble montert på taket av Åsbråten borettslag i 2006 og eies av Mobile Norway AS.

Nå viser det seg at det ikke er gitt tillatelse fra Plan- og bygningsetaten (PBE) for oppsetting av disse antennene.

– I dette tilfellet er mobilantennen oppført på eiendom som er regulert til boligformål, og tiltaket er dermed avhengig av dispensasjon fra formål og søknadspliktig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i PBE.

LES OGSÅ: Mener de blir syke, blir ikke kvitt mastene

Mobile Norway har fått frist på seg til 7. mars for å sende inn en komplett søknad. Hvis ikke blir sakens oversendt etatens tilsynsenhet.

Regulert til bolig

PBE opplyser at oppføring av mobiltelefonmaster og andre kommersielle antenner i utgangspunktet kan unntas søknadsplikt, hvis tiltaket er i samsvar med lov og reguleringsplan.

– Mobilmastene regnes ikke å tjene bebyggelsens behov, og er dermed ikke i samsvar med reguleringsplan. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra formål og vil da være søknadspliktig, sier Larsen.

– Unntak for lave antenner

Antenneeier Mobile Norway er uenige med PBE og mener det er unntak for antenneanlegg under to meter.

– Vi mener antenne vi har montert på Åsbråten ikke er søknadspliktige etter plan og bygningsloven. Vi har en dialog med Oslo kommune som ikke er enig i vår forståelse av regelverket. Vi vil svare kommunen innen fristen, men ikke med en komplett søknad, men en forespørsel etter hvilken lovhjemmel de referer til, sier Arild Sunde som er eiendomssjef i Mobile Norway.

Stråling?

Styret i Vestskrenten borettslag mener antennene som er montert på Åsbråten borettslag forsterker strålingen fra antennene i eget borettslag og gjør folk syke.

PBE har ingen ting med strålefare å gjøre og behandler kun det reguleringsmessige rundt antennene.

Mobile Norway mener de forholder seg til grenseverdiene som er satt av Statens strålevern.

– Grenseverdiene blir overskredet tre til fire meter rett foran antennen. Denne antennen står høyt oppe og langt unna der folk oppholder seg. Vi etablerer basestasjoner slik at man ikke skal komme i nærheten av grenseverdiene, sier Arild Sunde i Mobile Norway.

Han mener strålenivåene på Holmlia ikke er noe høyere enn andre steder i byen.

– Man kan få lavere stråling, men da kan man ikke bo i en by, sier Sunde.

– Sak mellom eier og PBE

Styreleder John Petter Reinertsen i Åsbråten borettslag kjenner til saken, men sier spørsmålet om mastene i Åsbråten borettslag er oppført lovlig eller ikke er en sak mellom de som eier masten og Plan- og bygningsetaten.

– Vi forholder oss til de lover og regler som finnes og går ut ifra at våre leietakere gjør det samme, dette er proffe aktører, sier Reinertsen til Nordstrands Blad.

I forhold til påstandene om at antennene på Åsbråten borettslag gjør folk syke i Vestskrenten borettslag, sier Reinertsen følgende:

– Man må forholde seg til konkrete tall og ikke synsinger. Vi følger retningslinjene fra myndighetene, noe annet blir bare spekulasjoner, sier han.

Reinertsen anbefaler folk som er bekymret for stråling om først å slå av alle sine mobiltelefoner og trådløse nett hos seg og naboene.

– De kan gi mer radiostråling enn antenner som er flere hundre meter unna, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag