*Nettavisen* Nyheter.

Monner ikke for Sagene

Sagene får syv mill-ioner i friske midler, etter at bystyrets finanskomité i forrige uke kom fram til et budsjettforlik. Det er på langt nær nok, sier BU-leder Tone Tellevik Dahl (A).

Sagene: Jeg er glad det er flertall for å viderefordele midler til bydelene, men problemet for bydel Sagene er at vi fortsatt sliter med kuttet på 69 millioner vi fikk i 2005. Vår økonomiske ramme er blitt alt for liten. Selv med tøffe kutt i tilbudene i år sprekker vi med 18 millioner. Det er ganske dramatisk, sier Tellevik Dahl.
En ekstrabevilgning fra bystyret var allerede tatt med i beregningen da bydelsdirektør Knut Egger la fram sitt budsjettforslag for 2006.
Budsjettet er så stramt at selv med den foreslåtte økningen har vi ikke mulighet til å dekke inn årets underskudd neste år, sier Tellevik Dahl.
Kuttforslag
De største kuttene neste år kommer innen sykehjemstilbudet og barnevern. Bydelsdirektøren foreslår også å inndra tre stillinger i administrasjonen og seks stillinger i forbindelse med samlokalisering av sosialkontorene. Putte barnehage foreslås nedlagt, og kultur- og frivillighetsmidler foreslås redusert med 25 prosent.
Partiene i bydelsutvalget diskuterer nå bydelsdirektørens forslag, som i følge BU-lederen ligger tett opp til de signalene lokalpolitikerne allerede har gitt.
Sannsynligvis vil det ikke skje store endringer i forhold til forslaget. Men de ulike partiene vil forsøke å få gjennomslag for enkeltsaker. Arbeiderpartiet er skeptisk til størrelsen på kuttet i kultursektoren. Vi er særlig imot forslaget om å inndra tilskuddet til en idrettskoordinator, som treffer veldig mange barn og unge i sitt arbeid, sier Tellevik Dahl.
Ambisiøse planer
BU-lederen tror bydelen vil slite med å komme ut av det økonomiske uføret i hvert fall på kort sikt. Hun ser store usikkerhetsmomenter i forhold til neste års budsjettbalanse.
Usikkerheten er særlig knyttet til organiseringen av sykehjemssektoren og innføring av fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Mye av innsparingen skal sikres ved å avvikle sykehjemsplasser. I 2005 håpet vi å klare oss med færre sykehjemsplasser enn det som viste seg å være realistisk. Planene er ganske ambisiøse for neste år, og risikoen er stor for at det ikke holder. Men vi er nødt til å vedta et budsjett, og se hvordan det går, sier BU-lederen.
Hun understreker at økonomistyringen i bydelen er god.
Bydelsutvalget har vært flinke, og tatt dramatiske og vanskelige kutt. Administrasjonen har hatt full kontroll på hvor det bærer. Men befolkningen har krav på bedre tjenester enn det bystyret legger til rette for.
Tøffe tider
Tellevik Dahl konkluderer med at det også til neste år vil være tøffe tider i bydel Sagene.
Tilbudet til befolkningen vil fortsatt være på et lavt nivå, lavere enn hva bydelsutvalget liker. De som trenger pleie å omsorg vil merke at den hjelpen de får i 2006 vil ha like lav frekvens som i år. Men tilbudene vil ikke forverres. Vi vil prioritere hjelp i hjemmet framfor sykehjemsplass, så langt det er forsvarlig, sier hun.
Lyspunkter finnes også, særlig innen ungdomssektoren.
Vi har tro på at vi klarer å opprettholde det høye nivået i tjenestene til barn og unge. Vi har et tett samarbeid med barnevernet, og gode lokale tilbud som gjør at vi slipper en del institusjonsplasseringer, sier BU-lederen.
Budsjettet vedtas når bydelsutvalget møtes på Sagene samfunnshus den 15. desember klokken 18.30. Møtet er åpent for alle.
Tilbudet til befolkningen vil fortsatt være på et lavt nivå, lavere enn hva bydelsutvalget liker
Tone Tellevik Dahl (A)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag