Gå til sidens hovedinnhold

Mortensrud får kulturhus

Byrådet foreslår å bygge kulturhus på Mortensrud, like ved Senter Syd.

MORTENSRUD/SENTRUM: Det er på den gamle kirketomten, ved rundkjøringen mellom i krysset mellom Lofsrudveien og Mortensrudveien, at byrådet nå foreslår at det bygges et kulturhus.– Plasseringen av et kulturhus på den aktuelle tomten vil bidra til et mer variert kultur- og aktivitetstilbud på Lofsrud/Mortensrud, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen (H).

Etterlyst

Mange lokale foreninger og lag har etterlyst et kulturhus i området, og Søndre Nordstrand Innvandrerforening har vært en av pådriverne for omreguleringen. Det har også bydelsutvalget på Søndre Nordstrand. Byrådet opplyser i en pressemelding at kulturhuset bygges spesielt med tanke på folk med innvandrerbakgrunn.

Den 2,8 mål store tomten eies av Oslo kommune. Det legges opp til at kulturhuset skal bygges over to etasjer og 800 kvm. Huset skal romme kulturaktiviteter og religionsutøvelse.

– Betyr dette at Mortensrud nå kan få sin egen moské?

– Nei, det legges opp til et hus som flere religioner, så jeg tviler sterkt på at det kan bli noen moské. Bydelsutvalget har vært klare på at huset skal være for alle religioner og være et sted der man bygger bro mellom ulike religioner og kulturer, sier byrådssekretær Ståle Hagen (H).

Dialog

Nå omreguleringen endelig er vedtatt vil EBY gå i dialog med eventuelle utbyggere eller leietakere.

– Kulturhuset vil få en sentral plassering i forhold til buss og t-bane, og det vil bli trygge adkomstforhold for barn og unge, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen. Det er sammenhengende gang- og sykkelvei fra kulturhuset til Mortensrud og Lofsrud skoler i syd og Stenbråten skole i nord.

Nordstrands Blad vil komme tilbake med mer om saken i papiravisen på mandag.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra