*Nettavisen* Nyheter.

Mot lysere tider

Budsjettforliket til det borgerlige flertallet er ikke banket gjennom ennå. Men allerede nå er det klart at våre bydeler kan se fremtiden litt lysere i møte.

Det er gledelig på flere måter. Vi har på lederplass tidligere tatt til orde for at eldresentrene er for viktige til å legges ned. De eldre selv mobiliserte i stor stil for å sette fokuset på problemet gjennom en demonstrasjon i Spikersuppa. Budskapet har nådd frem. Er det en ting bydelene ikke kan overse i dette forliket, er det kravet om å redde driften ved eldresentrene.

Nå er det vanskelig å utrope Bydel Nordstrand som en vinner. Begrepet blir noe malplassert sett i forhold til de utfordringene som venter. Men det er klart at dette forliket gir politikere og administrasjon både bedre spillerom og pusterom. Over 40 millioner kroner i gjeldslette og tilleggsbevilgninger er mange penger. Nordstrand har nå over tid fått slettet 85 millioner av 100 millioner kroner gjeld. Det forplikter Ulf Stigen og hans kolleger. De kan ikke gå utover tildelte rammer en gang til.

Økonomiansvarlig Nina Høilund understreker også at mesteparten av pengene går til betaling av gjeld, og at det ligger klare rammer for mye av det øvrige. Likevel har politikerne et visst handlingsrom, og Ulf Stigen ønsker å prioritere eldresentre, ungdomsklubber og hjemmehjelptjenesten.

Dårlig kommuneøkonomi og kutt i tjenestetilbudene har gjort at det har vært mange tunge stunder både for de folkevalgte og for brukerne. Vi har sansen for de som sier at det noen ganger skal være lov også til å glede seg over det som er bra. Først har kommunene gjennom et nytt flertall på Sortinget fått økte overføringer over statsbudsjettet. I Oslo er det de borgerlige som styrer, og her har også flertallet kommet med en løsning som blir tatt godt imot ute i bydelene. Forliket er ikke noe sesam-sesam for alle problemer, men det legger grunnlaget for å arbeide seg ut av uføret.

Samtidig er det slik at bydeler som over tid styrer økonomien sin godt, ikke må straffes for det. Derfor må for eksempel Østensjø oppleve at de får en rettferdig fordeling av ekstramidlene, selv om de allerede holder sine rammer. Skjevheter må rettes opp og gammel gjeld betales. Fordelen med riktige rammer er at det blir mer motiverende å delta i politisk arbeid. Da blir det også bedre kvalitet på de vedtak som gjøres.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.