*Nettavisen* Nyheter.

Møteplasser i Bydel Østensjø

Samtalen gikk livlig rundt bordene sist uke da Plan -og bygningsetaten holdt møte i Bydel Østensjø. Temaet var møte- og torgplasser i bydelen.

RYEN: Sist uke avholdt Bydel Østensjø et møte i samarbeid med Plan- og bygningsetaten i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for torg og møteplasser. I den forbindelse var representanter fra bydelen invitert til å komme med innspill til hvilke torg og møteplasser det bør satses på lokalt.

PLA

Den oppmøtte forsamlingen bestod blant annet av representanter for bydelsadministrasjonen, barn- g ungdomsarbeidere, idrettslag, politiet, elevrådsledere og representanter for funksjonshemmede. Det var et solid oppmøte. Møtelederne og arbeidsgruppen bestod av landskapsarkitekt Aaste Gulden Sakya, Rune Clausen ved Plan- og bygningsetaten, arkitekt Ellen Haug og Jenny Flø fra Samferdselsetaten. Clausen forklarte hva hensikten med møte var:

Vi ønsker å oppnå en overordnet struktur ved dette arbeidet. I planleggingen ønsker vi å vektlegge det sosiale med slike møteplasser.

I forbindelse med kommunedelplanen har Plan- og bygningsetaten engasjert Civitas og Landskapsfabrikken til å gjennomføre slike møter i alle Oslos bydeler. Hensikten er å få frem informasjon om eksisterende møteplasser og ønsker om nye. Metoden som brukes refereres til som PLA - Participatory Learning and Action og er en metode for deltakende prosesser som er utviklet i den tredje verden. Tradisjonelt sett har det vært fagfolk som har gjennomført slik planlegging og kartlegging, men utviklingen går i retning av et ønske om medvirking fra og inkludering av dem det faktisk gjelder. PLA er en demokratisk metode som muliggjør aktiv deltagelse fra alle de innvolverte.

Kart og tusj

Deltakerne ble delt inn grupper basert på deres geografiske ekspertise. Deretter fikk de utlevert kart, fargestifter og binders. Oppgaven var å markere på kartet hvor det per dags dato eksisterer torg og møteplasser innenfor et begrenset område i Bydel Østensjø. Deltakerne ble bedt om å notere hva disse møteplassene brukes til og hvor viktig de rangerer dem. De framøtte ble også bedt om å komme med forslag til nye møteplasser og utbedringer av de plasser som allerede eksisterer. Samtalene rundt de ulike bordene gikk muntert igang, og oppgaven ble godt motatt av deltakerne.
Gruppen som tok for seg området Bøler/Ulsrud/Bogerud bestod av Per Nygaard i Bydelsutviklingskomiteen, Oddbjørn Aarsborg ved Bøler Lion og Bøler Helselag, Gudrun Holmøy som er leder for Rådet for Funksjonshemmede og Torunn Nyrnes i bydelsadministrasjonen. Gruppen hadde solid lokalkunnskap, og mimring om gamle minner i området forekom. Samtalen var produktiv og konstruktiv. Av viktige møteplasser i området foreslo de blant anner Bøler senter, Haraløkka og Bølerskogen. Viktige opprustningstiltak synes de måtte være å rydde opp i Bølerskogen og lage turstier med belysning slik at skogen blir mer tilgjengelig for folk. Gruppen ønsket seg også mer torg på Bøler senter samt en romtantisk gangbru over Østensjøvannet fra Østensjø gård.

Grunnmateriale

Disse forslagene er foreløpig bare ønsker fra lokalbeboerne, men materiale er viktig i planarbeidet. Kartene og notatene fra møtene skal legges som vedlegg til kommunedelplanen og vil være en del av grunnlagsmateriale når planen om torg og møteplasser skal utarbeides.
Per Nygaard i Byutviklingskomiteen takket fot møtet, og synes metoden kunne være interessant i komiteens arbeide også:
Det har vært veldig spennende, konkluderte han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag