*Nettavisen* Nyheter.

«My car is my castle?»

STAMPE: Det er vel og bra at Oslo har fått et kollektivløft, men det hjelper ikke nok når buss og trikk fortsatt stamper i samme kø som privatbilistene, skriver nest leder i Natur og Ungdom, Mari Winsnes. Foto: ARKIVFOTO

Klikk på bildet for å forstørre.

Mari Winsens, nestleder Natur og Ungdom

Veitrafikken står for en femtedel av Norges samlede klimagassutslipp. Sammen med olje- og gassnæringen er transportsektoren hovedårsaken til at Norges klimagassutslipp øker. Klimaproblemet trenger handling for å løses. Da trenger vi politikere som tør å ta tak i problemene.

Del på Facebook

Vi må ta vårt ansvar for at klimagassutslippene reduseres, og vi har mye å gå på. I hele landet har klimagassutslippene fra veitrafikken økt med 27 prosent fra 1991. At utslippene har økt er i og for seg ikke så rart; i samtlige statsbudsjetter spiser veisatsingen opp miljøgevinsten av midlene som er satt av til miljøtiltak.

Utbygging av større veier har bidratt til økt trafikkvekst og mer kø, heller enn å ta av for trafikkveksten. Så lenge politikerne gjør det mer attraktivt å kjøre bil, skal det mye til for at folk lar den stå i garasjen.

LES OGSÅ: Bor i byen og vil kjøre bil

LES OGSÅ: Bilfritt i Oslo sentrum

I Oslo har man hatt et betydelig kollektivløft de siste årene, det er vel og bra. Men samtidig har man gjort lite for å bedre kollektivtrafikkens situasjon i trafikkbildet. Buss og trikk står fortsatt og stamper i de samme køene som bilene, og antallet parkeringsplasser i sentrum er fortsatt høyt.

Dette fordi man ikke har turt å gjøre det mindre attraktivt å bruke bilen. Skal man redusere klimagassutslippene så det virkelig monner, så må det svi å forurense.

Er det sånn at det er en menneskerett å kunne kjøre bil i de store byene? Det kan virke sånn når man ser på hva som er situasjonen i mange av de store byene i landet. Her i hovedstaden er konsentrasjonen av svevestøv i luften nesten hver vinter høyere enn det som er tillatt.

Alle vet at det er de mange privatbilene som kjører rundt i sentrum som er problemet, men likevel vil ikke byrådet iverksette tiltak som faktisk hjelper.

For at luftkvaliteten skal bli bedre på permanent basis, trenger man restriksjoner på bilbruk i byen, som for eksempel å stenge sentrum for privatbiler. Da vil kollektivtrafikken slippe å stå i de samme køene som bilen i sentrum, og sentrumsområdene vil bli mer attraktive for gående og syklende.

I Oslo står veitrafikken for 43 prosent av klimagassutslippene, utslipp vi rett og slett er nødt til å redusere, skal vi unngå at kloden kokes. Det betyr at vi trenger politikere som er villige til både å sørge for fungerende kollektivsystemer med hyppige avganger, og å gjøre det vanskeligere for dem som velger bilen ved å innføre bilfrie sentrumsområder, kollektivfelt og – gater og å redusere det høye antallet parkeringsplasser i sentrum.

Oslo må gå fra å ha et sentrum preget av lokal luftforurensning og biltrafikk til et sentrum der kollektivtrafikken får forrang, myke trafikanter blir tatt hensyn til, og som er trivelig for folk. Byene må rett og slett utvikles på folks premisser, ikke bilens.

Vi trenger en smartere arealpolitikk. Bilfritt sentrum er et av mange viktige tiltak. I andre byer der man har stengt sentrumsområder for biltrafikk har det ført til en radikal endring av innbyggernes bruk av sentrum. Sentrum blir en møteplass og et område er folk vil være, i stedet for et område preget av luftforurensning og bilkaos.

Vi må ha med byens politikere på laget. Skal vi redusere utslippene fra veitrafikken i Oslo trengs det handling. Vi trenger politikere som tør å ta fatt i problemet, og som har visjoner for hvordan de kan finne gode løsninger i Oslo.

Politikere som tør å satse på de tilsynelatende upopulære tiltakene nå, kommer til å bli vinnerne i framtida. Det blir spennende å se om byrådsforhandlingene som nå pågår gir oss politikere med den slags mot.

Nå må de folkevalgte i Oslo ta fatt i de mulighetene som finnes for sentrumsområdene, og sørge for et sentrum for folk, ikke biler. Det vi krever er politisk vilje. De har bare tida og veien.

Mari Winsens

Nestleder i Natur og Ungdom

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.