*Nettavisen* Nyheter.

Myhre ikke overbevist

Jens Chr. Myhre sier i en kommentar til byrådens utspill at han ikke har noen tro på dette som en kvalitetsreform. Og han avviser at han lyver.

- Jeg har registrert at byråden konsekvent omtaler dette som en kvalitetsreform. Til dette har jeg tidligere, og også nå, svart at jeg ikke har noen tro på at kvaliteten blir bedre fordi en sentral etat overtar styringen. Hittil har vi ikke sett noen endring verken til det bedre eller verre. Jeg har også sagt at om det blir bedre skal jeg bøye meg i støvet for det. Til nå blir dette temaet påstand mot påstand, sier Myhre.

Uenig

Myhre sier han oppfatter at byråd Listhaug mener en rå utskrivningspraksis er en viktig årsak til stort press på sykehjemsplasser. For Ullern har dette ikke vært opplevd som et spesielt problem. - Påstanden får da ut fra mitt ståsted stå for hennes egen regning, sier Myhre. Og fortsetter: - Det er for tiden fullt belegg ved nesten alle sykehjem i Oslo. Dette uthuler byrådens mål om å kunne gi valgfrihet i valg av sykehjem for brukerne. Ellers er det bydelenes økonomiske situasjon, og ikke noe annet, som avgjør hvor mange plasser bydelene kan belegge. Det er de som må ta hele regningen uansett. Det er ingen fare for nedleggelse av sykehjem nå som alle er fulle, så lenge bydelene har økonomi til å betale for det antall plasser de egentlig har behov for, mener Myhre.

Avviser løgn

- Jeg avviser byrådens påstand om at jeg lyver med hensyn til hvordan Ullern økonomisk kommer ut etter reformen. Dette er dokumentarbart og jeg henviser til at vår administrasjon før siste budsjettbehandling i BU la frem konkrete beregninger som viste at vi samlet sett taper i overkant av 5 mill. i 2007 etter reformen, med det samme antall plasser. Disse beregningene har kanskje ikke byråden sett, sier Myhre. Når det gjelder argumentet om spesialisering påpeker Myhre at mange bydeler, også Ullern, hadde mange spesialiserte plasser før reformen.
- Bydelene løste helt utmerket seg imellom ved å kjøpe og selge plasser etter behov, sier Myhre.
Han synes det er interressant at byråden ikke kommenterer det eneste han sa som Myhre mener var en politisk motivert påstand fra sin side, nemlig at det var en skjult agenda ved at det nå var skapt handlingsrom for å konk.utsette og privatisere sykehjem.
- Den friheten har hun jo nå fått og hun har selv sagt i Aftenopsten at hun vil sette i gang med dette snarest. Utover dette sier hun en rekke ting i sine kommentarer som også jeg er enig i, avslutter Myhre.

Fastholder regnestykket

- Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med noen nye opplysninger om at Ullern skulle tjene noe som helst på den nye ordningen slik byråden hevder, sier Myhre.
Han fastholder sine tall som sier at bydelen taper over 5 millioner.
- De er basert på helheten ved reformen og holder vann. Tapet fremkommer blant annet ved at bydelen ikke lenger har ansvar for drift av storkjøkken ved Silurveien sykehjem og derved taper over 3,5 millioner og at bydelen nå ikke lenger får drive plassene i aldershjem og derved taper 225.000 per plass ganger 20 plasser. Jeg fastholder mitt hovedargument, nemlig at vi ikke ser noen økonomisk gevinst ved nyordningen og at man til gjengjeld taper enhver demokratisk og desentralisert styring over denne viktige sektoren, avslutter Myhre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag