Nå blir det sjøørret

Hjalmar Eide, Miljøprosjekt Ljanselva, arbeider med å fordele gytegrus nede i elva i Liadalen med sikte på å bedre gyteforholdene.

Hjalmar Eide, Miljøprosjekt Ljanselva, arbeider med å fordele gytegrus nede i elva i Liadalen med sikte på å bedre gyteforholdene.

Fylkesmannen har gitt tillatelse til å sette ut inntil 50.000 rognkorn i Ljanselva. Det er godt nytt for sjøørreten.

LJAN/GJERSRUD: Tor Holtan-Hartwig i Miljøprosjekt Ljanselva er oppspilt. Sammen med NJFF skal miljøprosjektet nå et nytt langt steg i retning av nytt liv i Ljanselva og Gjersrudbekken.

Stort arbeid

– Det er Hjalmar Eide som har vært vår gode hjelper i dette arbeidet. Han har nedlagt et stort arbeid i Gjersjøelva som forlengst har fått igjen sin staus som lakse og sjøørrretelv. Det var han som satte oss i Miljøprosjekt Ljanselva på tanken om å bygge en fisketrapp i den nederste kulverten. Det skjedde ved god hjelp fra bydelene og distriktets folk som samlet bidro med 300 000 kroner slik at NCC-anlegg kunne bygge trappen i år 2000.

– Det andre vandringshinderet gjennom Øvre Ljanskollen er ennå ikke overvunnet, men kommer tid kommer vel en råd, sier Tor Holtan-Hartwig.

Smoltefisering

– Når nå ny sjøørretyngel med de rette gener kommer på plass på oversiden av dette hinderet, har vi grunn til å håpe på at den såkalte smoltifiseringsprosessen vil skyte fart: Tre år gammel yngel, såkalt smolt, vandrer ut i sjøen for så å komme tilbake gytemodne om noen år. Da håper vi elva for alvor er i ferd med å finne tilbake til sin opprinnelige status med de begrensninger som ligger i det økte sivilisasjonstrykket, fortsetter han.

Jubileum

– Vi anser dette som en fin oppmuntring. Nå i 2010 kan miljøprosjektet nemlig se tilbake på 20 års aktiv virksomhet, sier Tor Holtan-Hartwig

På høring

Spørsmålet om utsetting av rogn ble sendt på høring til Oslo kommune i brev av 16.07.2010 da arter som kommunen har forvaltningsansvar for finnes på det omsøkte området for utsetting. Oslo kommune har meldt tilbake til Fylkesmannen at de ikke har noen innvendinger mot utsettingen.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen vurderer formålet med utsettingen som positivt. Siktemålet er å øke Ljanselvas produksjon av sjøørret på strekninger som nå er utilgjengelig fra sjøen pga to menneskeskapte vandringshindre for sjøørret.

Fylkesmannen har gitt tillatelse til utsetting av inntil 50.000 rognkorn i maksimum 10 kasser av sjøørret. Rogn hentes fra inntil 20 sjøøret.

Innsamling av sjøøret vil bli ledet av Hjalmar Eide, NJFF avdeling Akershus. Hjalmar Eide er gitt tillatelse til stamfiske.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag