Gå til sidens hovedinnhold

Nå kommer nytt sykkelfelt på Nordstrand

I begynnelsen av mai etablerer Bymiljøetaten nytt sykkelfelt i Nordstrandveien mellom Langbølgen og Skullerud (E6).

NORDSTRAND: I begynnelsen av mai etablerer Bymiljøetaten nytt sykkelfelt i Nordstrandveien mellom Langbølgen og Skullerud (E6).

LES OGSÅ: Ekebergveien utvides, spår lokal "autostrada"

Strekningen som nå legges til rette for syklister kommer i fremtiden til å binde sammen to ruter i hovedsykkelveinettet.

Ved E6 kan man fortsette på gang- og sykkelvei både nordover og sørover. Når det gjelder Nordstrandveien jobber Bymiljøetaten for å etablere sykkelfelt videre vestover mot Ekebergveien. Den strekningen skal etter planen bygges neste år.

Det planlegges også sykkelfelt i Langbølgen mellom Nordstrandveien og Lambertseterveien.

LES OGSÅ: SPALTE: «Hvordan våger du å sykle i Oslo-trafikken?»

Reguleringsplan for Langbølgen vil bli sendt til Plan- og bygningsetaten i løpet av våren, PBE legger så ut planen på høring. Reguleringsplanen inneholder også forslag om ombygging av krysset Nordstrandveien/Langbølgen.

Lages på én dag

Tiltaket krever ingen bygging siden kjørebanen er bred nok til at det kan etableres sykkelfelt i eksisterende vei. Det vil si at veibanen vil bli oppmerket med sykkelfelt på begge sider og det vil bli montert nye trafikkskilt.

Arbeidene vil ta cirka én dag.

Det er ikke sikkert at oppmerking og skilting vil bli gjennomført samme dag siden oppmerking av veibanen kun kan gjøres når det er oppholdsvær og tørr asfalt.

Strekningen er i dag skiltet med parkering forbudt, disse skiltene vil bli fjernet da de blir overflødige ettersom det uansett er forbudt å parkere i sykkelfelt.

Alle gangfelt og bussholdeplasser beholdes som før. Det samme gjelder vikepliktsforholdene, det er fortsatt vikeplikt fra høyre som gjelder i Nordstrandveien.

Skal bli attraktivt å sykle

– Vi jobber systematisk for å fullføre hovedsykkelveinettet, og dette er et av mange tiltak i det arbeidet. Målet er å gjøre det mer attraktivt å sykle i Oslo og at flere bruker sykkel som framkomstmiddel, sier Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel.

LES OGSÅ:

Prioriterer sykkel på Sæter

Gateparkering må vike for sykkelvei

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus