Gå til sidens hovedinnhold

Nå kuttes det i pensjonen din

Om du er nyansatt eller bytter stilling i Oslo kommune vil du nå få lavere pensjon enn før.

OSLO: I lys av den økonomiske situasjonen i Oslo kommune har byrådet funnet det nødvendig å nedjustere ytelsesnivået på pensjonssatsene fra 70 til 67,3 prosent. Endringen i vedtekt trådte i kraft 1. januar 2012 og vil gjelde for nyansatte og personer som bytter stilling i Oslo kommune.

Vil gi betydelig innsparing

Oslo kommune, ved byrådsavdeling for finans, poengterer i et rundskriv at endringen på sikt vil gi en betydelig innsparing for kommunen.

«Pensjonskostnadene for kommunesektoren generelt og Oslo kommune spesielt er sterkt økende, og dette innebærer en stadig økende begrensning for kommunens økonomiske handlefrihet», skrives det.

Pensjonskostnader øker

Byrådet påpekte i sin innledning til Budsjett 2012 på at kostnadene til pensjon i planperioden vil få en betydelig sterkere vekst enn tidligere forutsatt, fordi staten nå har endret beregningsgrunnlaget for kommunesektorens pensjonskostnader.

Oslo kommunes pensjonskostnader har økt med mer enn 700 millioner kroner fra 2010 til 2012.

Byrådet peker også på at Oslos unge og voksende befolkning er utfordrende for budsjettet, fordi utgiftene til å bygge ut skoler, barnehager, kollektivtrafikk, og annen infrastruktur vokser raskere enn kommunens inntekter.

På normalt nivå

Oslo kommune har i en årrekke hatt et ytelsesnivå i tjenestepensjonsordningen som er høyere en landet for øvrig. Justeringen vil innebære at ytelsesnivået for nyansatte nå kommer på linje med det som gjelder i øvrige kommuner og i staten.

For en ansatt med 400.000 kroner i årslønn vil justeringen innebære en årlig reduksjon i pensjonsutbetalinger på 5200 kroner.

Ifølge kilder Lokalavisen Groruddalen har snakket med frykter ikke byrådet at denne justeringen vil gjøre det mindre attraktivt å søke seg til offentlig sektor.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar