Gå til sidens hovedinnhold

Nå må avgjørelsen tas!

Det vil være kritisk for store deler av virksomheten vår dersom dette drøyer lenger, sier Veterinærhøgskolens rektor Lars Moe som svar på at beslutningen om lokalisering drøyer.

ADAMSTUEN: Umoderne bygg i dårlig stand er hverdagen for studenter og ansatte ved Norges veterinærhøgskole. Rektor Lars Moe håper politikerne snart kan ta en avgjørelse og mener beslutningsutsettelsen er kritisk for store deler av virksomheten.

Dårlig stand

Det er ille for virksomheten vår at vi utdanner veterinærer i lokaler som er i vesentlig dårligere stand enn hva som er normal standard for undervisningsdyrehospital i Europa og for landbruket i Norge, sier Lars Moe, rektor ved Norges veterinærhøskole.

Siden midten på 80-tallet, altså i mer enn 20 år, har vi hatt behov for å modernisere og fornye klinikkene på veterinærhøgskolen. De siste seks årene har vi vært igjennom en intens utredningsrunde og alt ligger nå til rette for at beslutningen om vi skal bli værende på Adamstuen eller flyttes til Ås tas, forklarer Moe.

Hvilke konsekvenser vil det ha hvis avgjørelsen ikke tas snart?


Det vil være kritisk for store deler av virksomheten vår dersom dette drøyer lenger. Vi har et viktig ansvar i det norske samfunnet og er redd for konsekvensene for mattrygghet, fiskehelse, dyrevelferd og dyrehelse i Norge dersom vi snart ikke får kommet i gang med moderniseringen. En modernisering av bygningene på Adamstuen eller en flytting til Ås med bygging av en helt ny veterinærhøgskole vil ta mange år å realisere, kanskje mellom åtte og ti år. Derfor er det viktig å komme i gang så fort som mulig, forklarer Moe.

Vi har ventet lenge på en beslutning, og enkelte av våre bygninger er rett og slett håpløst umoderne.

Lars Moe formoder at motstridende politiske interesser gjør det vanskelig for Regjeringen å ta en avgjørelse. Det er også en kostbar sak, uansett om det bygges en ny skole på Ås eller om skolen på Adamstuen moderniseres.

Ås eller Adamstuen?

Hva er bakgrunnen for diskusjonen om veterinærhøgskolen skal flyttes?

Bakgrunnen for saken er høgskolens sterke behov for modernisering og at det trengs flere veterinærer og dyrepleiere i Norge. Veterinærmedisinen har viktige samfunnsoppgaver, og vi må ha lokaler som møter disse behovene. I 2001 ble saken aktualisert og spørsmålet om en eventuell flytting til Ås lansert gjennom et forslag fra tre stortingsrepresentanter, et såkalt dokument 8 forslag, forklarer Moe.

Og det er her sakens kjerne ligger nå: hvis veterinærhøgskolen skal bli på Adamstuen blir skolen slått sammen med Universitetet i Oslo, flyttes skolen derimot til Ås skal den slås sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Vi har forstått det slik at dere helst vil slås sammen med Universitetet i Oslo?

- Med tanke på forskning og faglig samarbeid vil det være en stor fordel om vi slår oss sammen med Universitetet i Oslo. En sammenslåing vil skape et biomedisinsk kraftsenter i Norge, hvor viktige tema som for eksempel forskning på kreft, vil stå sentralt, poengterer Moe.

- Hvorfor er det ikke like attraktivt å bli slått sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås?

- Fagene våre er vesensforskjellige. Vi har et betydelig større samarbeid opp mot forsknings- og undervisningsmiljøene i Oslo enn vi har mot Ås. Vi vil flytte fra mer enn vi flytter til, for å si det sånn.

Hva er studentenes og de ansattes tanker om flyttingen?

- De aller fleste ansatte og studenter ønsker å bli værende i Oslo, med en sammenslåing med Universitetet i Oslo, mens et mindretall ønsker en flytting til Ås. Stadige utsettelser skaper uansett frustrasjon blant de ansatte som lider under vanskelige arbeidsforhold og utålmodighet i forhold til politikerne, forteller Lars Moe.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget