Gå til sidens hovedinnhold

Nå må du på banen

Kampen om fordelingen av de offentlige midlene er inne i en avgjørende fase. Nå må alle krefter samle seg for å fortelle politikerne i Rådhuset hvor ille situasjonen i bydelene er.

Nordstrands Blad har i lengre tid satt søkelyset på den vanskelige økonomiske situasjonen i våre tre bydeler. Verst har det vært i Nordstrand, der kriteriesystemet har gjort det til en nær sagt umulig oppgave å bringe økonomien i balanse. Nå opplever Østensjø det samme, etter å ha drevet i balanse i en årrekke. Bydelene skal fortsatt ha ansvaret for sykehjemsplasser, dagsenterplasser, barnehagedekning og andre viktige tjenester. Men det følger ikke penger med de lovpålagte tjenestene. Hanne Eldby (SV), leder i oppvekstkomiteen i Bydel Østensjø, forteller blant annet at fire nye barnevernstilfeller som må håndteres ikke fanges opp av kriteriesystemet.

Millionene det koster må selvsagt likevel betales, barnevernsaker egner seg ikke for utsettettelse, og slike forhold kan være med på å snu bydelens økonomi fra pluss til minus. Samtidig kan politikerne i bystyret glede seg over at kommunens overskudd nærmer seg svimlende 500 millioner kroner.

Vikarstopp i barnehagene i både Østensjø og Nordstrand gjør at foreldrene er mer enn bekymret. Det toppet seg da foreldre i en barnehage i Nordstrand ble ringt etter for å hente barna sine midt på dagen. Barnehagen hadde ikke vikarer for personale som ble syke, og dermed fant ikke lederen det forsvarlig å holde barnehagen åpen. I Østensjø er køen voksende, og noen foreldre har ventet i flere år på full plass til sine barn. Søndre Nordstrand har også en økonomi som trues av store utfordringer i barnevernet, men strenge rammer.

Nå inviterer Bydel Østensjø alle innbyggerne til å engasjere seg i budsjettprosessen. De holder åpent møte der brukere og pårørende bes om å gi uttrykk for sin klare mening. Det er en god oppfordring. Like viktig er det at budskapet fra bydelene når frem til Rådhuset. Hanne Eldby ber folk sende sms-er og e-post til politikerne i bystyret. Det er viktig at alle er med og synliggjør at bydelene må få penger, dersom de fortsatt skal løse viktige oppgaver for sine innbyggere.

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe