*Nettavisen* Nyheter.

Nå skal det bygges på Sæter

VAR BENSINSTASJON: Esso-stasjonen på Sæter ble revet i 2011. Nå planlegges sentervirksomhet og boliger på tomten. Arkivfoto

Når bydelsutvalget på Nordstrand møtes torsdag vil de blant annet diskutere planer for Sæter.

NORDSTRAND: Bydelsutvalget møtes klokken 19 førstkommende torsdag og på sakskartet står blant annet forslag til detaljregulering for Sæter.

LES OGSÅ: Her skal man rive villaer og bygge blokker

Skal rive

Denne gang skal bydelsutvalget ta stilling til planer for Nordstrandveien 40-46, den gamle bensinstasjonstomten ved Sæter-krysset.

Området foreslås regulert til bolig, forretning, annen offentlig og privat tjenesteyting, kontor, bevertning, snuplass og torg.

Langs Nordstrandveien, i felt S2-A, planlegges det å rive all eksisterende bebyggelse og oppføre større nybygg med senterfunksjoner/forretninger i første etasje og boliger i andre til fjerde etasje.

I den nordlige delen av planområdet mot eksisterende boligbebyggelse og friområde, er boligene tenkt oppført i fem etasjer. Uteareal for boligene vil være i andre etasje på taket av senteret.

GUIDE: Til Sæter for å gjøre seg fet ...

Vil ha torg

Vest på planområdet beholdes eksisterende bebyggelse, men med tilbygg og påbygg. Mot krysset anlegges et større torg.

Det foreslås fire atkomster til planområdet, fra Ekebergveien, fra Nordstrandveien, via snuplass i Kittel Nielsens vei og en utkjøring til Tyslevveien.

Plan- og bygningsetaten vil ikke godkjenne planforslaget slik det nå ligger. Flere av etatens innsigelser går på utnyttelsesgrad og bygningshøyder og volum.

Nå skal bydelsutvalget gi sin kommentar til det foreliggende planforslaget.

Annet på kartet

Flere andre saker står også på sakskartet, som reguleringsarbeid for Heimlibakken 1, etablering av modulhus i Bydel Nordstrand, skolebehovsplan, en mulighetsstudie for Ormsund og flere andre saker.

Gå inn på Bydel Nordstrand sine hjemmesider og les hele sakskartet der.

Som vanlig er møtet åpent for publikum og det gis anledning til å ta ordet i Åpen halvtime klokken 19.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag