Naboer protesterer mot stort tennisanlegg

TRE VELFORENINGER: Jan Reidar Tunby (til venstre) sammen med Erik Teig protesterer mot planene for tennisanlegg på Bautatomten på vegne av Sigbjørn Obstfelders vei vel, Einar Skjæråsens vei vel og Svendstuen vel og fellesråd.

TRE VELFORENINGER: Jan Reidar Tunby (til venstre) sammen med Erik Teig protesterer mot planene for tennisanlegg på Bautatomten på vegne av Sigbjørn Obstfelders vei vel, Einar Skjæråsens vei vel og Svendstuen vel og fellesråd. Foto: FOTO: VIDAR BAKKEN

Holmenkollen Tennisklubb vil ha 10 tennisbaner, hall og klubbhus på Midtstuen. Det vil ikke velforeningene i området.

PLANEN: Tennisanlegget er planlagt å strekke seg fra Ankerveien og opp til Midtstuen stasjon.

MIDTSTUEN: Holmenkollen Tennisklubb har stor pågang og har behov for nytt anlegg. Utviklingen av Storebrandtomten ved Gressbanen til boligformål eller skole vil sette begrensninger for tennisklubbens virksomhet. Klubben har lagt frem planer for et nytt komplett tennisanlegg med innen- og utendørsbaner.

Del på Facebook

19 mål

– Vi mister en viktig grønn lunge om planene blir realisert. Det er snakk om 19 mål av det vi kaller Bautatomten, sier talsmann for tre av velforeningene i området, Jan Reidar Tunby.

Det planlagte byggeområdet strekker seg fra den store parkeringsplassen i Ankerveien, avgrenset av Styggedalsbekken på den ene siden og turveien mot Midtstubakken på den andre. Baneområdet vil strekke seg helt opp til Midtstuen stasjon. Ved inngangen til turveien står bautaen over Thomas Heftye.

Negativt for grøntstrukturen

– Det er mange momenter som taler imot å legge et tennisanlegg her. Plan- og bygningsetaten har da også anbefalt byrådet å ikke fremme saken til behandling. Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten og Byantikvaren har alle gått imot planene på grunn av de negative virkningene for grøntstrukturen, sier Tunby.

Han påpeker at banene vil komme i umiddelbar nærhet til Styggedalsbekken og ikke vil kunne oppfylle kravet om at det skal ligge 20 meter fra vassdraget.

– Det vil også medføre store trappeliknende terrengforandringer med dertil store støttemurer i terrenget. I dette området krysser det stier som er i bruk av både dyr og mennesker, som knytter sammen turstiene i området, sier Tunby.

Bagatelliserer

Klubbhus og hall vil bli reist på parkeringsplassen med bekken skjult under bygningsmassen.

– Denne parkeringsplassen brukes av turgåere og treningsgrupper som møtes her. Den brukes som bussholdeplass ved store arrangementer i Kollen og Midtstuen og er ofte benyttet av skoler og barnehager i området. Holmenkollen tennisklubb påstår at plassen og området for øvrig er lite brukt. Det er feil og et forsøk på å bagatellisere områdets bruksverdi, sier Tunby.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen!

Hestehandel

Hoffselva-gruppen i Oslo Elveforum går også imot prosjektet, mens Bydel Vestre Aker stiller seg positive til planene.

– Bydel Vestre Aker går inn for et makeskifte hvor kommunen får bygge skole og barnehage på Storebrandtomten og hvor Naturbetong får dagens tennisanlegg til boligbygging og nytt tennisanlegg blir bygget her på Midtstuen. Dette er et klassisk eksempel på hestehandel. Vi ønsker naturligvis ikke å bære konsekvensene av et slikt spill, sier Tunby.

Han viser til at kommunen på midten av 90-tallet ville bygge skole i det samme området. Fylkesmannen og Miljøverndepartementet sa nei med begrunnelsen at regulerte grøntområder ikke kunne bli sett på som en billig tomtereserve for utbygging av skoler eller andre institusjoner.

– Når foten blir satt ned for offentlige institusjoner, forventer vi at kommunen ikke gjør det lettere for private aktører. Vi tror saken stopper, sier Tunby.

Vil rasere området

Han viser også til hvilken betydning det store skogområdet har som støyskjerming mot Ankerveien.

– Det er klart at vi som har bosatt oss her søkte oss hit, nettopp fordi dette er et trivelig og fredelig område med skogen rett utenfor stueveggen, sier Tunby.

Han frykter dette vil endre seg om det skulle komme et stort tennisanlegg som nærmeste nabo med trafikk og støy som følger med.

– Vi viser til kommuneplanen som nettopp peker på viktigheten av at eksisterende friarealer ikke blir bebygget. Et tennisanlegg vil rasere området totalt. Et annet viktig moment er at skoleveien forbi området vil endre seg sammen med det nye trafikkbildet. Nedleggelsen av parkeringsplassen vil også med føre at dagens brukere vil se etter andre alternativer, som igjen vil generere trafikk inn i småveiene, sier Tunby.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.