*Nettavisen* Nyheter.

Naboer slitne av støy

STØY: Naboer fortviler over byggebråk i Pilestredet 56. FOTO: JULIE MESSEL

Nina Midtgaard er nabo til bygget som reiser seg i Pilestredet 56. Hun er sliten av byggebråk. Og av å klage.

PILESTREDET: Nina Midtgaard mener kommunen stadig gir utbyggeren Veidekke dispensasjon fra støykravene, uten å ta hensyn til naboene. Hun mener NAV-kontoret i nabobygget blir hørt når de som jobber der ber om å få slippe anleggsstøy i arbeidstiden. mens beboerne som ber om å bli skjermet på kveldstid og i helger ikke blir hørt.

Naboer

Videre mener hun at entreprenøren ikke overholder forutsetningene om å varsle beboerne om hvilke dispensasjoner som gjelder, og dermed når de må forberede seg på støy.

- Dispensasjonene blir gitt under forutsetning av at entreprenør varsler naboene ved oppslag eller lignende. Dette er ikke i tråd med anbefalingene til Helse- og velferdsetaten som går ut på at alle naboene skal underrettes når en dispensasjonssøknad foreligger slik at de kan uttale seg før vedtak fattes, sier Midtgaard.

Ikke varslet

- Vi ble da heller ikke underrettet om dispensajonen av 4.02.09 som gir dispensasjon for spuntearbeider og kalkstabilisering av grunnen. Dette er svært støyende arbeider som utføres i et tett befolket boligområde der det også finnes annen virksomhet. Dette skulle tilsi at alle berørte instanser kontaktes i god tid for at man skal kunne utarbeide løsninger som er akseptable for alle parter, sier Nina Midtgaard som har klaget til bydelsoverlegen gjentatte ganger.

-Det jeg ser grunn til å kritisere i denne saken er ikke bare at byggestøyen ikke er til å leve med fordi naboene ofres til fordel for NAV, men også at arbeidet med å klage blir svært tidkrevende når saksbehandlingen først starter når byggearbeidene er i gang, påpeker hun.

- Siden byggearbeidene ikke stoppes under klagebehandlingen er naboene avhengig av en hurtig saksbehandling, noe som krever stadig oppfølging pr. telefon. Dette krever et langt større tidsforbruk enn det man kan avse som privatperson, sier Nina Midtgaard.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag