*Nettavisen* Nyheter.

Nabointeressene ved Prinsdal skytebane

De siste par årene har en håndfull Prinsdalsbeboere skrevet leserinnlegg i NB som har vært kritiske til det arbeidet som representanter for nabointeressene ved Prinsdal skytebane har drevet for nedleggelse av skytebanen. I NB 23. desember kunne man lese et slikt innlegg, skrevet av Paul Grønnesby. Det er interessant å legge merke til likhetstrekkene mellom disse innleggene. De er alle skrevet av godt voksne menn, med bostedsadresse i behørig avstand fra skytebanen. Disse Prinsdalsbeboerne kan ikke kalles nære naboer til skytebanen, og således heller ikke representanter for nabointeressene i skytebanesaken. Dessuten har innleggene deres så langt alltid inneholdt åpenbare (og bevisste?) faktafeil. Innlegget fra Grønnesby skiller seg ikke ut i så måte. Noen av påstandene i Grønnesbys innlegg kan rett og slett ikke stå uimotsagt.

At det skal være et avgjørende moment "hvem som kom først" av skytebanen og boligbebyggelsen, er noe som til stadighet blir trukket frem i denne saken. Det er riktig at skytebanen ble etablert før boligbebyggelsen rundt banen. Men Grønnesby unnlater å nevne at nedleggelse av skytebanen lå til grunn som en forutsetning for reguleringen av det aktuelle området til boligformål for mer enn 25 år siden. Det er dessuten verdt å minne om at "hvem som kom først" var et moment som ikke ble tillagt særlig vekt da Eidsivating lagmannsrett påla stans av skytevirksomhet på Nordre Huseby i 1975.

"Om sommeren skytes det en eller to kvelder i uken", hevder Grønnesby. Denne påstanden viser i klartekst at Grønnesby enten bor så langt unna skytebanen at han ikke hører når det skytes, eller at han farer med usannheter! Det skytes 2 dager i uken, samt enkelte lørdager, i sommerhalvåret. Dette fremgår av terminlisten på hjemmesiden til Nordstrand skytterlag, og er åpenbart for alle naboene som plages av skytestøyen.

Grønnesby hevder videre at det blir mye dyrere å etablere en ny skytebane et annet sted. Hvor har han det fra? Finnes det sammenlignbare kostnadsberegninger for etablering av ny skytebane på alternative lokaliseringer som underbygger dette, eller er det nok en udokumentert påstand?

I følge Grønnesby er støyen fra skytebanen i Prinsdal for bagateller å regne. Dette samsvarer ikke med bydelsoverlegens helsefaglige vurderinger. Bydelsoverlegen dokumenterte sommeren 2004 at om lag 400 personer utsettes for støy mellom 60 og 94 dB fra Prinsdal skytebane. Dessuten er det et uomtvistelig faktum at støymålinger og støyberegninger fra Prinsdal, Godlia, Grønmo og Åsland viser at selv etter en eventuell modernisering av Prinsdal skytebane, vil Prinsdal være den lokaliseringen som vil medføre høyest støy i boligområde, samt innebære flest berørte naboer.

Grønnesby avslutter innlegget sitt med å antyde at vi som jobber for nedleggelse av Prinsdal skytebane har andre motiver enn å bli kvitt støyproblemene. Hvilke andre motiver skulle det være? Denne saken dreier seg i all enkelhet om hvorvidt en skytebane skal ligge 100 meter fra et stort boligområde, og om det skal bygges en ny skytebane hvor det ikke kan gis forpliktende garantier til alle berørte naboer om at støynivået vil bli i overensstemmelse med gjeldende grenseverdier for skytestøy.

Det syn som Grønnesby målbærer er ikke representativt for nabointeressene i denne saken. Det fremgår bl.a. tydelig av flere høringsuttalelser fra Øvre Prinsdalsbråten boligsameie. Dette sameiet er den klart største naboen til Prinsdal skytebane, med ca. 500 beboere fordelt på 162 boenheter. Selv om det også i dette sameiet sikkert finnes enkeltpersoner som av ulike grunner ikke ønsker at skytebanen skal nedlegges, har sameiets styre i flere høringsuttalelser i denne saken påpekt at en skytebane så nær boligbebyggelse ikke er i samsvar med nabointeressene.

Nabointeressene ved Prinsdal skytebane legger nå til grunn at bystyret om kort til vil fastsette endelig dato for nedleggelse av skytebanen, i tråd med bystyrevedtaket fra desember 2003, samt forutsetningene som lå til grunn for boligbyggingen rundt skytebanen på begynnelsen av 80-tallet. Vi har de siste månedene fått klare og entydige signaler fra et flertall av partiene i bystyret om at dette vil skje i nær fremtid. Vi legger samtidig til grunn at bystyret og byrådet, sammen med Nordstrand skytterlag, vil sikre at skytterlagets medlemmer har et annet sted å trene fra det tidspunktet Prinsdal skytebane avvikles.


Bjørnar Volden

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.