Gå til sidens hovedinnhold

Nabokrangel på Vinderen

Man kan trygt si at det var en litt trykket stemning under Fylkesmannen befaring på et omstridt byggeprosjekt på Vinderen.

VINDEREN: Fylkesmannen og representanter fra plan- og bygningsetaten (PBE) møtte utbygger, protesterende naboer, advokater, lokalpolitikere samt representanter fra Utvalget for harmonisk fortetting (UHF). I alt et tyvetalls mennesker.

Krav til tilpassing

Stig Nielsen fra UHF pekte på at bygget i størrelse og form med sin spesielle takutforming brøt sterkt med eksisterende bebyggelse, i tillegg til at hagebeltet i området ble brutt.

Dette ligger under spesialområde bevaring, hvor det er enda større krav til tilpassing enn bestemmelsene i småhusplanen, hevdet Nielsen.
Uttalelsen fikk utbygger Lorentz W. Kielland til å reagere.

Nå må du slutte med å forvirre folk. Nå har denne saken blitt utsatt i det uendelige. Det må bli slutt på denne trakasseringen. Vi er ferdig med den delen av saken. Nå er det snakk om endringstillatelsen, sa Kielland blant annet.
Dette ga representanten fra Fylkesmannen ham rett i og ba de tilstedeværende formulere innsigelser i skriftlig form.

Endelig avgjørelse

Fylkesmannen skal etter en mangeårig strid ta en endelig avgjørelse i forbindelse med byggeprosjektet i et bevaringsområde på Vinderen. I Haakon den godes vei blir det i disse dager oppført en villa som nabolaget har reagert sterkt mot.

Nybygget ligger midt i et felt med gamle bevaringsverdige villaer, hvor bevaringen av hageløpet langs gaten har vært en del av temaet. Utbygger kjøpte tomten med rammetillatelse for en mindre enebolig. Han ventet til tillatelsen gikk ut og søkte deretter tillatelse for et større villa med moderne formspråk.

Senere har dette byggeprosjektet møtt mange protester, hvor blant annet bydelsutvalget i Vestre Aker sa nei til plan- og bygningsetatens dispensasjon til nabogrense, et vedtak som igjen ble opphevet av Fylkesmannen. Senere måtte utbygger på nytt endre på bygget, etter at en nabo trakk tillatelse til å bygge innenfor 4-meters grensen.

Dette skapte ny strid. Krever den endringstillatelsen som PBE har gjort ny behandlingsrunde, hvor blant annet naboene får uttale seg? Den avgjørelsen er nå opp til Fylkesmannen.

Demokratisk problem

Politikere er ikke fornøyd med at Fylkesmannen tidligere satte bydelsutvalgets vedtak til side.

Vi spør om det ikke er et demokratisk problem når eksperter kan sette våre avgjørelser til side. Dette er en meget uvanlig sak med et bygg som kan få store innvirkninger i dette området. Venstre er klar på at det ikke var rett å gi dispensasjon til dette bygget, sier Terje Bjøro.

Høyres Johan Cappelen er enig.

Riktignok var Høyre delt i dispensasjonsspørsmålet, men flertallets avgjørelse burde blitt respektert. Som politikere har vi oppgaven å være ombud for våre innbyggere og derigjennom tenke langsiktig. Kommer endringsvedtaket opp til ny behandling i PBE, risikerer vi å få saken til politisk behandling på nytt. Da gjenstår det å se hva som skjer, sier Cappelen.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger