Gå til sidens hovedinnhold

Nabotvist om trær, endte i retten med seier for trærne!

Saken dreier seg om en nabotvist på Nordstrand om noen furutrær som en nabo ønsket fjernet fordi han mente trærne ødela kveldssol på hans tomt. Saksøkte ville ikke akseptere naboens ønske da det dreide seg om gamle, vakre furutrær som var de siste rester av et større skogholt i Bjerkelia og som hadde vært med på å prege eiendommen i alle år.

Saken gikk til Oslo Tingrett og dom ble avsagt 7. februar 2007.

Det er mange trær som felles fordi eier av trær ikke er klar over sine rettigheter i naboloven og av den grunn heller ikke går til rettssak. Det er derfor viktig å gjøre villaeiere spesielt oppmerksom på at langt de fleste rettstvister konkluderer med at trærne blir bevart.

I dette tilfelle på Nordstrand vant saksøkte i Tingretten og fikk beholde to store, gamle furutrær på henholdsvis 100 og 150 år, idet saksøker verken fikk lov til å felle eller beskjære trærne. Eiendommen har vært i familiens eie siden den ble bygget i 1909, og trærne har vært en vesentlig del av både eiendommens og strøkets karakter.

Det er naboloven "nemnande om å gjæra" (dvs. at trærne har en stor følelsesmessig betydning for eier) som blant annet var avgjørende for at et av trærne fikk stå. Det er viktig å merke seg at dette treet står nærmest naboen og vurderes under § 3 i naboloven.

Norges Naturvernforbund Oslo/Akershus (NOA) har fulgt denne saken spesielt av prinsipielle grunner, da den representerer en av de første domsavgjørelser etter at Reguleringsplanen for Nordstrandskråningen ble innført i 2004. Det er derfor gledelig å konstatere at det i rettens merknader fremkommer at reguleringsplanen pluss trærnes alder og estetiske verdi har hatt betydning for domsslutningen.

Dommen bør derfor få betydning for fremtidige nabotvister om trær i nabomiljø, idet bevaring av eksisterende vegetasjon i nærmiljø nå tillegges en ny og høyere prioritet!

Denne dommen viser dermed at det ikke lenger er fritt frem for huseier som ønsker å bli kvitt naboens tre!

I nevnte rettssak besluttet retten under tvil at saksøkte måtte felle en ungfuru som ga litt skygge på nabotomten. Saksøkte kommenterer denne avgjørelsen som rettens kompromissløsning, og understreker at bevaringen av de 2 gamle furuene var det viktigste. "Vi får heller plante nytt der ungfurua står".

NOA har en egen gruppe som jobber aktivt med bevaring av trær, hvor de blant annet ønsker å speilvende lovverket, slik at alle bytrær over en viss størrelse blir fredet, og at det kreves en beslutning fra et dertil egnet politisk organ for å få lov til å fjerne slike trær.

NOA mener også at det er svært urimelig at nyinnflyttete i et strøk skal ha mulighet til å kreve strøket kraftig visuelt endret gjennom bruk av naboloven!

Spesielt påpeker NOA viktigheten av å bevare de store trærne i forbindelse med høy grad av fortetting i villastrøkene. Det er verdt å merke seg at et stort tre kan oppta og rense luften med hele 10 kilo støv pr. døgn i forurensete strøk! En viktig faktor for helse og miljø som vi ønsker folk skal bli oppmerksomme på.

Med tanke på astma/allergi og svevestøv i byene spesielt, mener vi det er et viktig poeng til politikere å sette et mye sterkere fokus på vern og fredning av trær og dets betydning.Berit Lind

Norges Naturvernvernforbund, NOA's tregrupp

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar