*Nettavisen* Nyheter.

Nav bekrefter at journaler sensureres

Nav forbeholder seg retten til å arkivere hva de syns om deg. Dokumentene får du ikke se.

LINDEBERG: Etter at Lars Kreken har løst Nav fra taushetsplikten, gir fylkesdirektør i Nav Oslo Terje Tønnessen følgende svar:

- Nav foretar ingen rettelser av legejournaler, og Navs rådgivende leger skriver kun én versjon av sin vurdering. Dette er orginaldokument som vi ikke endrer på.

Nav kan bestemme selv

Tønnessen mener Krekens tilfelle dreier seg om innsyn i sakens dokumenter, og ikke endring av orginaldokumenter. Ifølge fylkesdirektøren kan Nav selv bestemme hva de ønsker at brukeren skal få lese. De kan med andre ord gjøre endringer i kopien som du får tilgang til.

- Når det gjelder dokument utarbeidet for Navs egen saksbehandling, såkalte organinterne dokument, kan Nav gjøre unntak fra innsyn for dokument, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd § 14, sier Tønnesssen.

Dette gjøres ved at hele eller deler av dokumentet unntas innsyn.

- I dette tilfellet har Nav praktisert meroffentlighet ved at kun deler av det interne dokumentet har blitt unntatt fra innsyn, i stedet for hele. I henhold til gjeldende regelverk er det Nav som forvaltningsorgan som foretar vurderingen om innsyn, ikke den enkelte rådgivende lege, sier han.

- Lars Kreken mener endringene har hatt betydning for avslaget?

- Dette stemmer ikke. Personene som har fattet vedtakene og behandlet ankene har tilgang på alle opplysninger i de organinterne dokumentene. Brukeren har fått avslag om beregning av sin tidsbegrensede uførestønad etter særregler ved yrkesskade, ettersom både Nav og Trygderetten mener det er atskillig tvil om årsaken til rygg- og nakkeplagene ut i fra de foreliggende opplysningene, sier Tønnessen.

Internt dokument

- Hvordan forklarer Nav at det siteres feil fra journaler, samt at legejournaler som taler til Krekens fordel ikke blir tatt hensyn til?

- Nav endrer som nevnt ikke på orginaldokumenter, og svar på forespørsler om innsyn i sakens dokumenter må ikke forveksles med dette, sier Tønnessen.

Fylkesdirektøren hevder alle sakens opplysninger blir tatt hensyn til ved vurdering av krav om en ytelse.

- Det som er avgjørende for å få rett til en ytelse, er om vilkårene er oppfylt. I dette tilfellet er ikke vilkårene for rett til uføreytelse etter særregler ved yrkesskade oppfylt, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.